Pääkirjoitus

Ministeriä saa arvostella, ei tylyttää

1.7.2017 4:00

Työministeri Jari Lindströmiä koskevia uutisia on kommentoitu koko vaalikauden ajan verkon keskustelupalstoilla rajuin sanakääntein. Arvostelu ministeriä kohtaan voi joiltain osin olla aiheellista, mutta henkilökohtaisuuksiin meneminen ei ole koskaan. Sama koskee kaikkia tunteita herättäviä aiheita. Jokaisen soisi miettivän osaltaan, miten keskustelua voisi viedä rakentavasti eteenpäin.

Monet osaavat kommunikoida taitavasti. He ovat perehtyneitä keskusteltavaan aiheeseen, ja heillä on ymmärrys päätöksenteon mekanismeista. Joukossa on silti heitä, joille on tärkeintä päästä lyömään vyön alle. Ministerin yksityisyydensuoja on tavalliseen kansalaiseen verrattuna kapeampi. Siitä huolimatta on tärkeää erottaa, mitkä asiat kuuluvat sivistyneeseen verkkokeskusteluun. Haluaisinko, että joku sanoisi samat asiat minusta?

Päätöksentekoon voi vaikuttaa äänestämällä, keskustelemalla, ottamalla kantaa, liittymällä puolueeseen tai asettumalla itse ehdolle. On vaikeaa nähdä, miten asioihin voisi vaikuttaa nimettömillä törkypuheilla tai päätöksentekijän yksityiselämää arvostelemalla.

On harvinaista, että Kouvolalla on oma ministeri. Siksi on ymmärrettävää, että monien odotukset olivat korkealla perussuomalaisten kannatuksen noustua historiallisen korkealle. Lindströmin tapa toimia on omiaan luomaan mielikuvia, ettei hän ajaisi kouvolalaisten asioita eteenpäin. Hän on ajoittain hyvin niukkasanainen ministerinä tekemästään työstä. Hänellä olisi varmasti joskus aihetta kertoa äänestäjille onnistumisistaan.

Krista Lihvonen-Hietakallio