Turveteollisuuden vesistötuhoja peitellään

7.3.2012 4:00

Ympäristönsuojelu joutuu perin erikoiseen valoon kun vaivautuu katsomaan turvesoiden alapuolisia vesistöjä. Monikohan päättäjä on edes käynyt turvesuolla ja sen ympäristössä omin silmin toteamassa peruuttamattoman tuhon, joka jo monia Suomen järviä on kohdannut? Asiasta ei juuri puhuta, vaikka kyseessä on eräs aikamme pahimmista ympäristön pilaamisteoista Suomessa.

Suojeleeko joku turpeen nostajia vai onko yhtiöiden, erityisesti Vapon, painostus niin kovaa, että kukaan ei uskalla nostaa “kissaa pöydälle”? Ihmisille jopa mainoskampanjoin annetaan kuva, kuinka kaikki olisi kunnossa. Kuitenkin jäljet vesistöissä puhuvat puolestaan, vaikka kuinka miljoonia kylvettäisiin mainontaan niin kuin valtion enemmistöomisteinen Vapo taannoin teki.

Turveteollisuuden jälki alapuolisissa vesitöissä puhuu puolestaan. Siinä ei vesinäytteiden analysointia tarvita. Rannat täynnä turvemössöä, rehevöitymistä ja loma-asuntojen arvojen romahtamista. Syyllisiksi väitetään muita kuin turvetuottajia. Röyhkeää vastuun pakoilua.

Miksi kunnat eivät ole kiinnostuneita puuttumaan tähän mielestäni selvään ympäristörikokseen. Vähemmästäkin roskaamisesta, maaperän saastuttamisesta tai likaamisesta joutuu korvausvastuuseen. Turveteollisuutta tämä ei näytä koskevan, vaan se jopa pyrkii hyllyttämään virkamiehen, joka kiristää lupaehtoja.

Eikö kunnanisiä kiinnosta loma-asutuksen säilyminen alueella verotulojen tuojana ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten takaajana? Mikä hiljentää kunnissa ympäristöasioista vastaavat silloin kun on turveasioista kyse? Eikö joku virkavastuukin edellytä asioihin puuttumista? Vai hiljentääkö hallintoneuvosto- tms. jäsenyys monen suun?

On jo aika nostaa keskusteluun, miten aiotaan korjata vesistöille aiheutetut vauriot ja kiristää lupaehdot myös turvetuotannon suhteen nykyajan tasolle. Ei riitä, että puhutaan vain ilmastopäästöistä ja vaietaan tarkoituksellisesti vesistöille aiheutetuista tuhoista.

Suomi on kuulu puhtaista vesistään ja tuhansista järvistään. Tällaista mielikuvaa yritetään ulkomaalaisillekin markkinoida ja houkutella turisteja tätä harvinaista kansallisomaisuutta katsomaan. Se ei nykyisellä menolla enää kauan onnistu.

Iiro Viinanen

Lahti