Kouvolan vesihuolto ei ole asukkaille tasapuolinen

14.10.2012 4:00

Viime aikoina on valitettavasti useasti tullut mieleen, että kuntayhtymän syntymisen jälkeen meidät maalla asuvat unohdetaan yhä useammin monimuotoista Kouvolaa kehitettäessä. Erilaisilla maksuilla meiltä peritään piiloveroa montaa kautta.

Hoidan tällä hetkellä sekä 116 osakkaan yksityistien että 97 osakkaan vesihuolto-osuuskunnan sihteerin töitä.

Taajama-asukkaille hoidetaan katujen kunnossapito kaupungin varoilla. Yksityistiet tekevät työt ja maksavat kulunsa itse. Kunnossapito rahoitetaan kerättävillä tiemaksuilla sekä kaupungin avustuksella. Teiden hoitokustannukset nousevat koko ajan. Vastaavasti jo nyt kahden vuoden aikana kaupungilta saatava tienpitoavustus on laskenut kymmenen kilometrin yksityistiemme osalta 15 prosenttia. Jatkossa tiemaksuja joudutaan väistämättä korottamaan.

Piste iin päälle oli Kouvolan Veden tänä vuonna poistama alennus yksityisiltä vesiosuuskunnilta. Nyt osuuskuntamme maksaa vedestä saman kuin yksittäinen kaupunkikuluttaja. Vesiosuuskunnan pitää sen lisäksi periä kuluttajiltaan lisämaksua, jolla saadaan katettua verkostomme huoltokulut sekä vedenjakeluun liittyvät laskutus-, kirjanpito- ja vakuutusmaksut. Taas selkokielellä sanottuna: maaseutuasukkaat joutuvat maksamaan vedestään kaupunkiasukkaita korkeamman hinnan ja lisäksi hoitamaan kaiken työn itse.

Valtakunnallisilla vesiosuuskuntapäivillä sain muualta Suomesta olleilta edustajilta kuulla, että vastaavissa tapauksissa vesiosuuskuntien saamat alennukset kunnallisilta vesilaitoksilta ovat 25-40 prosenttia. Meillä Kouvolassa pyöreä nolla. Millaista hinnoittelua mahtaa käyttää mahdollisesti yhtiöityvä vesilaitos jatkossa?

Vesihuoltolaki sanoo: Jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Kouvola ei vesihuoltoasiassa kohtele asukkaitaan tasavertaisesti. Jos nyt oma, noin neljänsadan henkilön vesihuollosta vastaava, vesiosuuskuntamme ripustaisikin hanskat naulaan, niin kuka sitten vastaisi tämän henkilömäärän puhtaan veden saatavuudesta? Entäpä, miten olisi hoidossa ympäristönsuojelu alueella, jossa iso osa asutusta sijaitsee järven ja joen rannoilla?

Heli Taskinen

Kouvola