Opettajien lomautus tuo haittoja, ei säästöjä

26.1.2013 4:00

NäkökulmaLomautusuhkat synkistävät jälleen opetus- ja kasvatustyön näkymiä varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen. Jo viime vuonna useat kunnat pohtivat lomautuksia talouden tasapainottamiskeinona, mutta kaikki Saloa lukuunottamatta päätyivät siihen, ettei lomauttaminen kannata.

OAJ on vienyt ja vie jokaisen lomautuspäätöksen sekä oikeudelliseen että viranomaistarkasteluun. Lähes aina opetustointa valvovat viranomaiset ovat päätyneet siihen, että lomautuksen seurauksena ei ole kyetty tarjoamaan lain määräämää opetusta oppilaille. Myös kouluturvallisuudessa on havaittu puutteita.

Perusopetuslaki velvoittaa kunnan järjestämään opetussuunnitelman mukaisen opetuksen kaikkina koulupäivinä sekä turvaamaan oppimisympäristön turvallisuuden.

Tämän vuoden alussa Kouvolan kaupunki teki opettajia koskevan lomautuspäätöksen, jonka piirissä on koko kaupungin opetusala varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen. Suunniteltujen lomautusten pituus vaihtelee kuudesta vuorokaudesta 21 vuorokauteen.

OAJ on aktiivisesti tiedottanut kaupungin päättäjille opettajien lomautusten huomattavista haitoista. Tästä huolimatta kaupunki aikoo vaarantaa oman kunnan lasten ja nuorten lakisääteisiä oikeuksia. Jos opettajat ovat poissa, päiväkodeista ja kouluista tulee lähinnä lasten ja nuorten säilytyspaikkoja, joissa edes oppilaiden turvallisuutta ei pystytä parhaalla tavalla takaamaan. Tavoitteellisesta koulutyöstä ei voitaisi puhua lainkaan.

Kouvolan päätös lomauttaa opettajat tuntuu käsittämättömältä siksikin, että opetusalan lomautusten haitoista on runsaasti tietoa aiemmilta vuosilta. Vuonna 2009 lomauttaneet Porvoo, Jämsä ja Turku laativat objektiivisen arvion lomautusten haitoista. Raportit osoittavat, ettei henkilökunnan lomauttaminen tuonut tavoiteltuja säästöjä, ja että haitat olivat mittavia.

Porvoon kaupunki totesi mm. seuraavaa: ”Koulujen ilmoitusten mukaan hylättyjä arvosanoja saaneiden oppilaiden lukumäärä on noussut jouluun mennessä. Koulutoimessa koettiin vahvasti, että lomautukset vaikuttivat opetuksen laatuun ja turvallisuuden tunteeseen koulussa. Lomautusajoille ryhmiä uudistettiin, jatko- ja täydennyskoulutuksiin ei osallistuttu, projektit myöhästyivät ja oppilaiden luvattomat poissaolot lisääntyivät.”

Päivähoidon osalta taas todettiin, että lomautusten toteuttaminen ja vuosilomien järjestäminen samanaikaisesti edellytti palvelujen rajoittamista ja supistamista. Päivystäviä päiväkoteja vähennettiin, vuorohoidon tarjontaa rajoitettiin, henkilökuntaa siirrettiin tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Lomautusten käynnistäminen välittömästi lomautuspäätöksen jälkeen ja lomautusten toteuttaminen lyhyellä ajalla oli erittäin hankalaa yksiköiden esimiehille. Lisäksi henkilöstöresurssien koordinointi eri yksiköiden välillä oli erityisen haastavaa.

Opetushenkilöstön lomautus voi aiheuttaa kunnalle myös harkinnanvaraisten valtionavustusten menetyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kouvolan kaupungille kohdennettua erityisavustusta vuosille 2013-14 opetusryhmien pienentämiseen 623610 euroa sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen 467049 euroa. Valtionavun ehtona on, että erityisavustusta käytetään vain ministeriön edellyttämällä tavalla. Jos avustuksia käytetään muihin tarkoituksiin, ne voidaan periä takaisin.

Lomauttajakunta Salolle opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, ettei kaupunki voi lomautusten takia hakea tänä vuonna harkinnanvaraista valtionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen.

On hyvä huomata, että ne päättäjät, jotka tietoisesti eväävät lapsilta mahdollisuuden kehittyä ja oppia, joutuvat kantamaan vastuuta päätöksestään. Jos lomautusten aikana sattuu jotakin lasten tai opettajien turvallisuuden vaarantavaa, jokainen tapaus viedään yhdessä vanhempien kanssa oikeusprosessiin. Vastaajaosapuolena ja korvausten maksajina ovat lomautuspäätösten tekijät.

Lomauttajakunta osoittaisi myös, ettei se arvosta opettajia ja opetustyötä, mikä tahraisi Kouvolan maineen työnantajana vuosikausiksi. Vantaa maksaa yhä laskua 1990-luvun lomautuspäätöksestään, eikä ole siksi toista kertaa siihen sortunut.

Olli Luukkainen

Puheenjohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ