Vanhusten arvostus kertoo sivistystasosta

11.2.2013 4:00

Presidentti Sauli Niinistö sanoi avatessaan Yhteisvastuukeräyksen, ettei vanhuus ole ongelma, vaan se kuuluu normaaliin elämäämme. Varmasti suurin osa suomalaisista on Niinistön kanssa samaa mieltä, jo senkin vuoksi, että varsinkin poliitikkojen kielenkäytössä vanhuus esiintyy usein ongelmana.

Vanhuus tuo kuitenkin mukanaan yksinäisyyden ongelman, johon on vasta aivan viime vuosina ryhdytty kiinnittämään riittävää huomiota.

Me emme voi siirtyä ajassa taaksepäin maatalousvaltaiseen yhteisömalliin, jossa vanhukset elivät elämänsä loppuun suurperheissä, tekivät voimiensa mukaan töitä yhteisön hyväksi ja nautti ajalle ominaista vanhuuden arvostusta. Ennen niin vahva yhteisöllisyys pääsi sammumaan, ja nyt vaikuttaa siltä, ettei meillä ole kykyä sytyttää sitä uudelleen liekkiin.

Kuitenkin me voimme pysähtyä kuuntelemaan ohikulkijaa, niin kuin Helsingin piispa Irja Askola televisiossa esitti. Se ei tuo kenellekään ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Vanhuuden arvostaminen kertoo paljon yhteisön sivistystasosta ja vielä enemmän se kertoo siitä, kuinka me suhtaudumme edellisten sukupolvien meille rakentamaan hyvinvointiin. On valitettavasti sanottava, että valitsemamme päättäjät näyttävät huonoa esimerkkiä suhtautumisessaan vanhuksiin ja heidän oikeuksiinsa.

Matti Räsänen

Lappeenranta