Tahallista väärinymmärtämistä ja ymmärtämättömyyttä

3.1.2017 4:00

Kari Valen (sd.) moitti mielipidekirjoituksessaan (KS 31.12.) minun kaupunginhallituksen puheenjohtajana haittaavan Kotkan ja Kouvolan välisiä sote-neuvotteluita. Ymmärrän Valenin poliittisen tarkoituksenmukaisuuden, mutta kirjoituksessa ymmärtämättömyys asioiden oikeasta tilasta ja väärinymmärtämisen taito kilpailivat siinä määrin keskenään, että on syytä korjata suurimmat asiavirheet.

Myös käsitys siitä, että halvaannuttaisin neuvotteluita, on yksiselitteisesti väärä.

Yhteisyritys yksityisen palvelutuottajan kanssa ei ollut minun juonimani diili, vaan on Kouvolan kaupunginvaltuuston päättämä varasuunnitelma siltä varalta, että valtiovallan säätämät lait ja asetukset hävittävät julkiset erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystyksen Kouvolasta. Asian valmistelun jatkamista vastustivat Valenin ohella koko demareiden valtuustoryhmä, mutta valtuuston enemmistö hyväksyi asian.

Myös käsitys siitä, että halvaannuttaisin neuvotteluita, on yksiselitteisesti väärä. Neuvotteluita käydään ministeri Juha Rehulan (kesk.) ohjeistuksen mukaisesti maakunnallisessa sote-työryhmässä. Ei siis enää sairaanhoitopiiri Carean tai Kouvolan ja Kotkan kesken.

Eli en tiedä, mitä Valen on ymmärtänyt käymistään keskusteluista ”valtuustossa edustettuna olevien puolueen edustajien kanssa”, mutta tiedän, että hänen tekemänsä johtopäätökset ovat virheelliset.

Olen samaa mieltä siitä, että Kouvola tarvitsee julkisen puolen erikoissairaanhoidon palveluita ja ympärivuorokautisen päivystyksen, mutta tällä hetkellä valmisteilla olevat lait tulevat sen käytännössä estämään.

Muuttuuko Kouvolan tilanne paremmaksi passiivisesti odottelemalla? Eikö poliittisten päättäjien tule yrittää varmistaa palveluiden säilyminen Kouvolassa? Mikä on se kouvolalaisten asukkaiden etu, jos annamme palvelut suosiolla pois?

Emme myöskään voi Kouvolassa lykätä maakunnallista valmistelua Valenin tapaan siinä uskossa, että maan hallitus kaatuu ja sen mukana pitkään suunniteltu sote ei toteudu. Maakuntauudistuksen vastustaminen poliittisin vaikuttimin ei siis veisi Kouvolan asiaa eteenpäin.

Kouvolan maakunnan suurimpana kaupunkina tulee olla edelleen etujoukoissa suunniteltaessa maakunnallista itsehallintoa. Yksi osa tätä suurta suunnitelmaa on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että uudistus koettelee koko Kymenlaakson maakuntaa terveydenhuollon palveluita karsivasti.

Lähtökohdat päätöksentekoon eivät siis ole mairittelevat. Olisi kuitenkin vahinko, jos alkaisimme kehittämisen sijaan syytellä toisiamme. Aihetta siihen olisi varmaan paljonkin, mutta uudistus menee eteenpäin ja siihen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan siellä, missä siihen on mahdollisuus. Tahallisella väärin ymmärtämisellä ja poliittisella propagandalla ei Kouvolan tai maakunnan asemaa paranneta.

Jari Larikka, Kouvola