Kouvola ajaa kaksilla rattailla sotessa

6.1.2017 4:00

Pieni oikaisu kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (KS 3.1.) mielipidekirjoitukseen. Ensinäkin näin ”maallikkovalmistelijan” näkövinkkelistä kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt sellaista kuntalain mukaista päätöstä, joka olisi niin sanotusti oikeusvaikutteinen ja valituskelpoinen päätös varasuunnitelmasta koskien yhteisyrityksen perustamista sote-palvelujen tuottajaksi.

Valmistelu ja asian käsittely niin valtuustossa kuin hallituksessa täyttää suhmuroinnin tunnusmerkit.

Toiseksi yhteisyritys on mitä todennäköisimmin erikoissairaanhoidon järjestämislain vastainen, jos se pitää sisällään erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, joka Kouvolan kannalta on ykkösasia. Äänestyspäätös koski asian valmistelua, johon myöhemmin tulee ottaa kantaa sen mukaan, onko valmistelu ollut kaupungin edun ja talouden kannalta järkevää. Kyseiseen valmisteluun on käytetty ulkopuolista konsulttiapua useiden kymmenien tuhansien eurojen edestä.

Valmistelu ja asian käsittely niin valtuustossa kuin hallituksessa täyttää suhmuroinnin tunnusmerkit. Asiaa käsiteltiin valtuustossa 14.11., pöytäkirja tarkastettiin 22.11. ja pöytäkirja oli julkisesti nähtävillä 23.11. Kaupunginhallitus 21.11 totesi 14.11. pidetyn valtuuston päätökset lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Edelleen hallitus päätti jatkaa hankemenettelyn valmistelua ja tarkisti kyseisen pöytäkirjan kokouksessaan ja laittoi tältä osin päätöksen nähtäville 22.11, eli päivää ennen valtuuston päätöksen nähtävillä pitoa. Tosin koska asia on valmistelua, eli niin sanottua. operatiivista toimintaa, hankemenettelyn valmistelusta vastaavat viranhaltijat ja näin ovat myös vastuussa mahdollisista vahingoista ja niiden seuraamuksista.

Kolmanneksi maakunnallista sote-valmistelua vetää maakunnallinen sote-työryhmä, kuitenkin sairaalainvestoinnista vastaa sairaanhoitopiiri eli Carea, jolta ministeri Juha Rehula on pyytänyt yhteistä näkemystä niin erikoissairaanhoidon työnjaosta kuin investoinnista. Ehkä tämä epätietoisuus siitä, kuka ja mistä kukin päättää on ollut Kouvolan heikkous. Sekä se, että Kouvolassa ajetaan kaksilla rattailla, toisesta vaan puuttuvat rattaita vetävät hevoset. Maksaja näille törmäilyille aina viime kädessä löytyy, eli kuntalaiset.

Anssi Tähtinen, Kouvola