Osakekauppa ei Kouvolan etujen mukainen

14.2.2017 4:00

Kaupunginhallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kaupungin edunvalvonta. Kotkan ja Kymenlaakson Sähkön välillä neuvoteltu osakekauppa ei ole Kouvolan edun mukainen järjestely. Tästä näkökulmasta kaupunginhallituksen päätös hyväksyä osakekaupat herättää hämmennystä.

Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen edellyttää painavaa taloudellista syytä. Sitä ei ole missään vaiheessa esitetty. Kysymys on vain ja ainoastaan Kotkan taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisesta. Kymenlaakson Sähkön ydinliiketoimintaa ei ole Kotkan talouden tasapainottaminen vaan sähkön myynti ja verkkoliiketoiminta eli sähkönsiirto. Yhtiölle tuleekin antaa työrauha keskittyä ydinliiketoimintaan.

Riippumatta siitä, miten osakekauppa rahoitetaan, järjestelyllä on kauaskantoiset negatiiviset vaikutukset yhtiön liiketoimintaedellytyksiin. Vieras pääoma heikentää kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Oma lukunsa on suunnitelma verkkoyhtiön osittaisesta myymisestä osakekauppojen rahoittamiseksi. Vakaasta verkkoliiketoiminnasta ja tuottavasta omistuksesta luopuminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kotkan osakkeiden ostamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa muut omistajakunnat ostavat Kotkan osakkeet. Toisessa vaihtoehdossa kokonaan ulkopuolinen toimija ostaa Kotkan osakkeet. Tässä vaihtoehdossa osakkeen hinta määräytyy oikealla tavalla oikeassa paikassa; markkinoilla.

Antti Koivisto, kaupunginvaltuutettu (sd.), Kouvola