Järjestöt, valloittakaa valtuusto!

15.2.2017 4:00

Yhdistyksissä ja erilaisissa kehittämis- ja harrasteyhteisöissä on valtavasti potentiaalia ja loogiseen ajatteluun pystyviä ihmisiä. Useimmat tyytyvät vaikuttamaan vain oman yhteisönsä sisällä tai esityksiä tekemällä ja korkeintaan kirjoittamalla yleisönosastoilla. Kuitenkin kuntapolitiikassa kaikki päätökset olisi mahdollista tehdä täysin riippumatta poliittisten puolueiden jäykästä hierarkiasta, ryhmäkurista ja niin edelleen. Puolueen johtoporras usein rajoittaa merkittävästi varsinkin uusien, yksittäisten kykyjen vaikuttamista. Rajoitteet tulevat esiin etenkin silloin, kun jonkun henkilön vaikutus poikkeaa johdon tavoitteista tai uhkaa johdon asemaa.

Kouvolan yhdistykset, vesiosuuskunnat ja harrasteseurat voisivat valloittaa lähes kaikki valtuustopaikat, jos niin haluaisivat. Esimerkiksi Valkealan 20 kyläyhdistystä ja 49 vesiosuuskuntaa ja 21 harrasteseuraa voisivat päättää, että jokainen laittaa yhden valtuustoehdokkaan eli yhteensä 90 ehdokasta. Jos heistä valittaisiin esimerkiksi yksi kolmasosa eli 30 ja he muodostaisivat poliittisesti sitoutumattoman valtuustoryhmän, niin he voisivat halutessaan päättää mitä ja miten Kouvola ja sen hallitsemat organisaatiot jatkossa tekevät.

Nyt on noin kolme viikkoa aikaa siihen, että kukin yhteisö kerää vähintään 10 kannattajaa omalle ehdokkaalleen ja muodostaa täten valitsijayhdistyksen. Ehdokkaat voivat 28.2. mennessä muodostaa yhden tai useamman yhteislistan vaaleihin. Jos poliittisista puolueista riippumattomat valtuutetut muodostavat valtuuston enemmistöryhmän, niin valta on heidän.

Nyt tarvitaan avoimempaa ja poliittisista hierarkioista vapaata päätöksentekokulttuuria, jotta Kouvolan jähmettyneeseen päätöksentekoon saadaan luovaa, raikasta, kannustavaa ja avointa toimintakulttuuria. Nyt on vain kiire toimia, jotta se onnistuu. Muutoin toiminta jatkuu yhtä takkuisesti kuin tähänkin saakka.

Seppo Purontakanen, Kouvola