Kouvola on sote- uudistuksen suurin häviäjä

16.2.2017 4:00 | Päivitetty: 16.2.2017 9:53

Pohjois-Kymen sairaalan nykyinen ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys toimii tehokkaasti. Vuonna 2016 päivystyskäyntejä oli yhteensä noin 42 000, joista erikoissairaanhoidon osuus oli kolmannes. Mikäli päivystystoiminta ajetaan alas, Kouvola on sote-uudistuksen suurin häviäjä.

Akuuttipäivystys ei riitä, vaan se tarvitsee kirurgian, sisätautien ja anestesian taka-päivystyksen.

Siksi kaupungin sosiaali- ja terveysministeriölle tekemä poikkeuslupahakemus akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämisestä on sananmukaisesti elintärkeä, mutta ei missään tapauksessa riittävä Kouvolan seutukunnan asukkaille. Akuuttipäivystys ei riitä, vaan se tarvitsee kirurgian, sisätautien ja anestesian takapäivystyksen, jotta potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pelkkä takapäivystäjien puhelinkonsultaatioapu muualta ei riitä.

Nykyinen leikkaustoiminta, hätäleikkaukset ja erikoislääkäritoiminta (kirurgia, sisätaudit, anestesia) on sote-mallin mukaan päättymässä vuoden 2017 lopussa. Myös hätäleikkaukset loppuisivat, jos sote ja nyt esitetty ”akuuttipäivystys” toteutuvat. Poks on liittynyt jo vuosia sitten Telestroke-verkostoon, jolla parannetaan aivoinfarktipotilaan ennustetta liuotushoidolla, kun se aloitetaan 4,5 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. On edesvastuutonta lopettaa nykyinen päivystys kaupungissa, jossa on noin 86 000 asukasta.

Salossa, asukkaita 54 000, on päädytty toiseen ratkaisuun. Turusta 60 kilometrin päässä moottoritien varrella sijaitseva Salon sairaala on saanut luvan jatkaa samanlaista päivystystä kuin Poksissa on tällä hetkellä. Myös pienemmät kaupungit Hyvinkää, Lohja ja Porvoo saavat jatkaa oman sairaalansa ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystä. Päivystystoiminta ei voi sote-uudistuksen jälkeen vaihdella näin paljon riippuen siitä, missä kaupungissa asuu. Kaikilla pitää olla samanlainen oikeus päästä pikaisesti hyvään hoitoon.

Kouvola on tapaturma-altista seutua, jossa on kaksi suurta varuskuntaa sekä vilkas kotimainen ja kansainvälinen rauta- ja maantieliikenne. Poksin päivystyksessä pelastetaan kuukausittain potilaita, jotka olisivat menehtyneet tai vammautuneet, mikäli he olisivat joutuneet matkustamaan kauemmaksi toiseen päivystyssairaalaan.

Valtiovallan toimin on viime vuosina Kouvolasta lakkautettu useita valtionhallinnon toimia kuten hätäkeskus, hovi-ja hallinto-oikeudet. Jos toimivaa nykyistä ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystä ei kyetä säilyttämään nykyisellä tasolla, Kouvolan vetovoima yritysten ja kansalaisten silmissä vähenee edelleen. Nyt on Kouvolan kaupungilla ja maakunnan edunvalvontaelimillä näytön ja toiminnan paikka.

Ilpo Kontula, kirurgiylilääkäri (eläk.), lääkintöneuvos, Peter Lüthje, ortopediylilääkäri (eläk.), dosentti, Markku Laukkanen, YTM, toimittaja

Muokattu 16.2. kello 9.51: Salossa on 54 000 asukasta, ei 5 000. Virhe on toimituksen. Alkuperäisessä tekstissä asukasmäärä oli oikein.