NÄKÖKULMA

Kouvolassa on Euroopan ja Aasian liikenteen kohtauspiste

17.2.2017 4:00

Logistiikasta on kasvanut Kouvolassa noin 200 yrityksen ja lähes 2 000 työpaikkaa tarjoava toimiala. Vuosittain noin kaksi miljoonaa tonnia tavaraa vaihtaa kuljetusmuotoa Kouvolassa. Tehola-Kullasvaara-alueesta on muodostunut noin sadan yrityksen alue.

Tätähän on yritetty ennenkin. Miksi se onnistuisi nyt, kun se ei onnistunut 10 vuotta sitten?

Viimeisen parin vuoden aikana Kouvola on parantanut kansainvälistä tunnettuuttaan: Ensin saatiin EU:n myöntämä niin kutsuttu Ten-T -status. Ainoana logistiikkakeskuksena Suomessa olemme virallinen EU:n runkoverkon solmukohta. Tämän ansiosta Kouvolan kaupunki on saanut 50 prosentin rahoituksen logistiikka-alueen laajennuksen suunnitteluun. Toiseksi Saksan logistiikkayhdistysten liitto rankkasi Kouvolan sijalle 32 yli 300:sta Euroopan samantyyppisestä intermodaalikeskuksesta.

Venäjän liikenteen volyymi rautateillä on pysynyt hyvällä tasolla läpi taloudellisesti vaikeiden vuosien ja tietyissä tavararyhmissä tuonti on kasvanut ruplan arvon laskettua.

Olemme viimeiset kaksi vuotta työstäneet Kaukoidän reittiä Kouvolasta Kiinaan rakentamalla yhteistyökumppaniverkkoa niin Venäjällä, Kazakstanissa kuin Kiinassakin. Kiinasta Saksaan suuntautuva konttijunaliikenne on jo vilkasta. Saksaan mentäessä junan raideleveys vaihtuu kaksi kertaa, ensin Kiinan ja Venäjän tai Kazakstanin rajalla ja toisen kerran Valkovenäjän ja Puolan rajalla. Kouvolaan tullessa junan toista vaihtoa ei tarvita, vaan voidaan ajaa suoraan Kouvolaan saakka, reitin ollessa noin 2 000 kilometriä lyhyempi kuin nykyisin käytetyt reitit.

Tätähän on yritetty ennenkin. Miksi se onnistuisi nyt, kun se ei onnistunut 10 vuotta sitten?

Maailma on muuttunut paljon kymmenessä vuodessa. Kiinasta on kasvanut ”maailman tehdas”, joka tuottaa suuren osan käyttämistämme kestokulutustavaroista, ja tarvitsee siihen muun muassa suomalaisen konepajateollisuuden tuotteita ja etenkin verkkokaupan johdosta valtavan määrän pitkäkuituista sellua pakkausmateriaalien tekoon. Tälläkin seudulla toteutuneet sellukapasiteetin laajennukset johtuvat osaksi tästä ilmiöstä. UPM:n toteutumassa olevat kaksi laajennusta lisäävät tehtaan kapasiteettia yhden entisaikojen sellutehtaan verran. Vaikkei tehtaan väkimäärä juuri lisäännykään, metsästä korjataan jopa 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta, jonka kantorahat ja logistiikkaketju hyödyttävät suoraan Kouvolaa ja lähialueita.

Kiinalla on käynnissä ”Silkkiteihin” — Kiinan ja Euroopan välisiin yhteyksiin — investoiva OBOR-ohjelma, josta on rahoitettu infrainvestointeja eri maissa kymmenillä miljardeilla. Pohjoisin versio Silkkitiestä päättyy jo Pietariin. Sitä tarvitsee venyttää vain 200 kilometriä ja ollaan Kouvolassa!

Haastattelimme noin 70 vientiyritystä viime syksyn mittaan. Niissä tuli selvästi esiin, että Suomen vientiteollisuus kärsii viikon-kahden takamatkasta eurooppalaisiin kilpailijoihin verrattuna. Suomen ”pussin perällä” –sijainnissamme on kyse merikuljetuksista tai nykyisistä Saksa—Kiina-junista. Kouvola—Kiina-kuljetusreitti kääntää tuon tilanteen ympäri, olemmekin Euroopan lähin piste Kiinasta katsoen. Tätä myös kansallinen lentoyhtiömme on käyttänyt erityisen menestyksekkäästi markkinoinnissaan.

Rautatiekuljetus ei tule koskaan olemaan yhtä halpaa kuin merikuljetus tai yhtä nopeaa kuin lentorahti, mutta se tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon näiden kolmen kuljetusmuodon valikoimaan.

Mitä se sitten tarkoittaa Kouvolan seudulle? Tunnetuissa verrokeissa, kuten Ruotsi Örebron vastaavassa keskuksessa, isot logistiikkayhtiöt ovat keskittäneet jakelukeskuksiaan alueelle. Kouvolassakin on jo muutaman kansainvälisen konsernin Pohjoismaiden logistiikkakeskus tämän takia.

Alueellisen kehitysyhtiön rooli tässä on verkottaja ja mahdollistaja, ja Kouvolan kaupunki luo mahdollisuuksia toimialan kasvulle RRT-projektikokonaisuuden kautta. Kuten jo nytkin Tehola-Kullasvaarassa, yksittäiset yritykset luovat seudun taloutta kohentavat työpaikat.

Martti Husu Kirjoittaja on kehitysyhtiön Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja