Maaseudun tiestö kuntoon joka puolella Kouvolaa

19.3.2017 4:00

Kouvolan elinvoimaisuudesta on riittänyt keskustelua varsin kiitettävästi. Paneeleissa, puheissa ja tällä palstalla on ansiokkaasti nostettu esiin niin matkakeskus, Manski kuin keskusta-alueen yrityksetkin. Kaikki nämä aivan aiheesta: alueen elinvoimaisuus ei ole yhden tai kahden tekijän varassa. Siksi onkin merkillepantavaa, että haja-asutusalueen roolista Kouvolan elinvoimaisuustekijänä ei ole keskusteluissa juurikaan puhuttu. Kouvolassa asuu yksityisteiden varsilla lähes 8 000 ihmistä, mökkeilee reilu 10 000 ja yrityksiäkin löytyy nelinumeroinen määrä.

Turvallinen ja hyvässä kunnossa oleva tie on elinvoimaisuuden yksi mittari. Siinä missä muualla Suomessa on herätty tukemaan nopeasti rappeutuvaa tieverkostoa pontevin ottein, Kouvolassa yksityistierahat ovat jämähtäneet paikoilleen. Huomioimatta on jätetty täysin monet alueelle tehdyt investoinnit, jotka ovat riippuvaisia hiussuonitieverkostosta. Puutavara-auton on hankala kulkea, jos tiensiltarumpu ei kestä.

Tiestön hyvä kunto ei palvele ainoastaan sen verralle asuvia, vaan toimii myös käyntikorttina turisteille. Teitä pitkin kulkevat niin palvelut kuin tuotteetkin. Maitoauto kiertää useimman pikkutien kautta, ennen kuin valmis tuote päätyy juomalasiin.

Elinvoimainen Kouvola ulottuu joka puolelle kaupunkia. Hyvin pidetyn ja turvallisen tien tulee olla oikeus meille kaikille. Huhtikuussa valittavan uuden valtuuston on uskallettava nähdä Kouvola kokonaisuutena, johon kuuluvat luontevasti myös haja-asutusalueet.

Jenny Hasu, Kouvola