Sote-muutoksista muistettava myös hoitohenkilöstön asema

20.3.2017 4:00

Virkasuhteiset lääkärit ja osastonhoitajat ovat ilmaisseet mielipiteensä Poksin ja Kouvolan terveydenhuollon tulevaisuudesta. Tehyläistä hoitohenkilökuntaa vaaleilla edustamaan valittuina luottamusmiehinä myös me haluamme tuoda muutamia edunvalvonnallisia näkökohtia esiin.

Kouvolassa on päätetty, että ensisijaisesti terveydenhuolto pyritään järjestämään julkisena palveluna. Kouvola haki akuuttilääketieteen päivystystä tietyin ehdoin ja hakemus hyväksyttiin sellaisenaan.

Myös Ratamo-keskukselle ministeriö myönsi poikkeusluvan. Muutoksia on luvassa koskien kaikkia sote-palveluissa työskenteleviä työntekijöitä kaikkialla Kouvolassa.

Vuodeosastopaikkojen lukumääräksi on sekä julkisessa, että yhtiöittämisvaihtoehdossa ilmoitettu 115. Tämä tarkoittaa työpaikkojen vähenemistä.

Leikkaustoiminta lakkaa ja näin työpaikkoja vähenee entisestään. Missä potilaat tullaan Kouvolassa jatkossa hoitamaan ja kenen toimesta? Asian valmistelu on vielä kesken. Selvittämättä on esimerkiksi se kuinka paljon kotihoidon ja muiden kotihoitoa tukevien palveluiden vahvistaminen vaatii lisää henkilökuntaa. Selvittämättä on myös se, että tuleeko poliklinikkatoiminta jatkossa vaatimaan lisää henkilökuntaa.

Työnantaja piti Poksissa infotilaisuuden henkilökunnalle 2.3. Tässä tilaisuudessa edellä mainittuja asioita tuotiin henkilökunnan tietoon.

Puhutaan osastopaikkojen ja työpaikkojen vähenemisestä. Näitä ollaan siis jo suunnittelemassa. Tilaisuudessa työnantajaa muistutettiin YT-laista. Edelleenkään kunnalliseen YT-lakiin perustuvia neuvotteluja ei ole käynnistetty Kouvolan kaupungissa.

Luottamusmiehinä muistutamme edelleen, että yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimukset sisältävät huomattavia heikennyksiä työntekijöiden työsuhteisiin verrattuna KVTESiin.

Aiempiin kokemuksiin perustuen tiedämme myös, että voittoa tavoittelevalla yrityssektorilla hoitotyö tehdään pienemmällä henkilökunnan mitoituksella. Mistäpä muualtakaan työvoimavaltaisella hoitoalalla säästöt olisivat otettavissa. Pitää muistaa myös, että yhtiöittämisvaihtoehdossa työntekijöillä ei ole minkäänlaista irtisanomissuojaa.

Tiedossa on myös, että ministe-riötason puheenvuoroissa on esitetty voimakasta epäilyä Kouvolan yhtiöittämismallin suhteen, koska lakimuutoksia on valmistelussa. Suuria muutoksia on tulossa koko terveydenhuoltoalalle niin Careassa, Kouvolassa siten myös Poksissa, koska hallitus on niin päättänyt.

Nyt meidän on yhteistoimin ja tasapuolisesti alueellisesti saatava asia järjestymään mahdollisimman kivuttomasti myös hoitohenkilökunnan kohdalta.

Paula Werning, Tarja Kanerva, Tehyn Kouvolan kaupungin ammatiosasto 404:n luottamusmiehet