Metsäbiotalous pilaa luonnon monimuotoisuuden

12.4.2017 17:00

Suomi on tekemässä biotalouden nimissä ennennäkemättömän muutoksen metsissään. Avohakkuut lisääntyvät päivä päivältä, eikä nyt kaadettava vanha metsä palaa enää takaisin.

Suomen metsät ovat nuorentuneet jo pitkän aikaa hakkuiden seurauksena. Biotalouden eteneminen kiihdyttää kehitystä entisestään. Lakikaan ei estä ikärakenteen nuorentumista, sillä puun läpimittasäätely poistui uuden metsälain myötä. Puut kaadetaan jatkossa aiemmin, mikä johtaa talousmetsien monimuotoisuuden romahdukseen. Näin tapahtuu, vaikka Suomi on sitoutunut kansainväliseen luonnon monimuotoisuussopimukseen.

Ilmastonmuutoksen hallinnassa lähivuosikymmenet ratkaisevat, pysytäänkö Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa maapallon 1,5 asteen lämpenemisessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää voimakkaasti ja nopeasti. Metsäbiotalous lisää hakkuita reilussa vuosikymmenessä kolmanneksen nykyisestä. Tämä johtaa metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen merkittävään pienenemiseen. Suomen metsäpolitiikka on vastakkaista sovittuun myös ilmaston kannalta.

Vesiensuojelussa on niin ikään edessä massiiviset ongelmat, sillä suometsätkin halutaan tehokäyttöön. Kun metsätalouden vesienkäsittelyä ei säädellä ympäristölupamenettelyllä ja rahoitus vapaaehtoiseen vesiensuojeluun on riittämätöntä, metsäbiotalouden haittoja luonnolle ei pystytä hallitsemaan vesistöjenkään osalta.

On karmeaa, kuinka Suomi on maan hallituksen johdolla valmis pilaamaan pysyvästi suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden, käyttämään metsiä ilmaston kannalta typerästi sekä lisäämään metsänhoidon vesistöpäästöjä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvalla METSO-suojelulla ei kehitystä pystytä estämään. Joka päivä hakkuissa katoaa suojelunarvoista metsää. METSO-ohjelmaan osoitetulla rahoituksella päästään Kymenlaaksossa korkeintaan 3—4 prosentin suojelualaan. Suojelukelpoista metsää on jäljellä maakunnassa noin 10 prosenttia metsäpinta-alasta. Suurin osa Kymenlaakson vanhoista metsistä tulee siten katoamaan biotalouden myötä.

Lassi Kujala, puheenjohtaja, Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri