Ikääntyvien tukijoita koulutetaan jo

18.4.2017 4:00

Kari Tuomi Jaalasta kirjoitti mielipidekirjoituksen erittäin ajankohtaisesta aiheesta (KS 9.4.). Hän ei ole ajatustensa kanssa yksin, asia on merkittävä monille. Ikääntyvien kotona selviytyminen ja toimintakykyisenä säilyminen on myös yhteiskunnallisesti merkittävä haaste.

Parhaan tuloksen toimintakyvyn säilymisen kannalta toisivat ennalta varautuminen, sekä matalalla kynnyksellä saatu tuki ja ohjaus ennen ongelmien ilmaantumista. Kuten Tuomi kirjoituksessaan toteaa, apua tarjoavaa tahoa on vaikea löytää tai sellaista ei ole edes saatavilla, vaikka ikääntyvien arjessa piilee monenlaisia työllistymismahdollisuuksia. Tällaista toimintaa tarjoavia osaajia tarvitaan kipeästi täydentämään jo olemassa olevia ikääntyville suunnattuja, pääasiassa korjaavia, palveluita.

Meillä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa tämä asia on otettu vakavasti ja tartuttu haasteeseen käynnistämällä Arkiluotsi-koulutus, jonka myötä opiskelija saa monipuoliset valmiudet toimia alueensa ikääntyvien ja erityisryhmien arjen tukena. Koulutus toteutetaan osana Euroopan Sosiaalirahaston Arjen tuki -hanketta ja sen aloitti maaliskuussa 17 innokasta ja palveluhenkistä tulevaa arkiluotsia. Koulutuksensa myötä arkiluotsit osaavat muun muassa arvioida asiakkaan kodin turvallisuutta ja avustaa kodin askareissa, toimia saattajana asioimistilanteissa, ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä sekä tukea suunnitelmallisesti asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Arkiluotsi-koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se on suunniteltu vastaamaan juuri niitä palveluntarpeita, joita Kari Tuomi tuo tekstissään esille. Kuten hänkin toteaa, on kuitenkin haaste saattaa avun tarjoajat ja tarvitsijat yhteen. Tähän pulmaan paneudumme myös koulutuksessa ja sen taustalla olevassa hankkeessa.

Kerromme mielellämme asiasta lisää kaikille kiinnostuneille, ja otamme vastaan asiakkaita, jotka pääsevät kokeilemaan arkiluotsien palveluita opiskelijatyönä veloituksetta.

Petra Karhulahti, projektiasiantuntija ja kouluttaja, arkiluotsiopiskelijat