Reseptihoitajilla helpotusta lääkäripulaan

18.4.2017 4:00

Keltakankaalla kerätään nimiä vetoomukseen, jolla saataisiin helpotusta lääkäripulaan. Olen jo 18.2.2013 tehnyt aloitteen reseptihoitajien kouluttamisesta nopeuttamaan lääkärille pääsyä ja helpottamaan lääkäripulaa Kouvolassa. Vaikka asiasta ei olekaan apua juuri nyt, niin jo reilun vuoden päästä helpottaisi. Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakuaika on toukokuussa.

Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan reseptihoitajien ansiosta hoitoon pääsy nopeutui ja lääkäreiden työaika vapautui vaativampiin tehtäviin, työnjako lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan välillä uudistui, uramahdollisuudet paranivat ja pitkäaikaissairaiden hoidon koordinointi parani.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet ”reseptihoitajat” toimivat pääsääntöisesti terveysasemilla ja virka-ajan ulkopuolisessa yleislääkäripäivystyksessä päivystävinä hoitajina. Heillä voi olla myös oma vastaanottotyö pitkäaikaissairaiden omahoitajana esimerkiksi astma-, diabetes-, reuma- sekä sydän- ja verisuonisairauksia kroonisesti sairastaville. Terveysasemilla reseptihoitajilla voi olla oma itsenäinen ajanvarausvastaanotto. Tehtäväalue voi koostua myös perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolatyöstä.

Kouvolan pitäisi ostaa kokonainen koulutusryhmä, jolloin ainakin osa koulutuksista voisi olla paikkakunnalla. Koulutus tulisi olla siihen valituille ilmainen. Työtehtävien uudelleenmäärittelyssä vaatimustason ja vastuun nousu tulee huomioida myös palkassa.

Tutkimuksen mukaan lääkkeenmääräämishoitajiin olivat tyytyväisiä hoitajat itse, lääkärit ja asiakkaat. Pitää vain ihmetellä, mistä asia kiikastaa?

Pekka Korpivaara, kaupunginvaltuutettu (kok.), Kouvola