Avoimuus ei ilmapiiriä huononna

25.4.2017 4:00

Juha Huhtala (vihr.) toi esille huolensa (KS 22.4.) Kouvolan ilmapiiristä ja median sekä poliitikkojen vastuusta sen luomisessa. Olen samaa mieltä, että ilmapiiristä on syytä olla huolissaan. Itse en kuitenkaan näe, että syynä huonoon ilmapiiriin on media tai poliitikkojen toiminta julkisuudessa.

Mielestäni on hyvä, että media tuo keskusteluun myös keskeneräisiä asioita, kuten suunnitelman teknisestä vaaliliitosta. Sen pohjalla oli kuitenkin fakta, että tällainen liitto oli suunnitteilla. Medialla on näkemykseni mukaan täysi oikeus, ja jopa velvollisuus, tuoda esille asioita, jotka ovat vasta suunnitteluasteella. Avoimuus ei ilmapiiriä huononna, päinvastoin.

Mitä tulee päättäjien toimintaan julkisuudessa, niin tietysti hyvät käytöstavat tulee muistaa. Se, että jotkut päättäjät kirjoittavat ihan asiallisesti omia mielipiteitään Kouvolan Sanomien keskustelupalstalla ja osallistuvat tätä kautta keskusteluun kuntalaisten kanssa, ei ole minusta mikään ongelma. Ylipäänsä asiallinen keskustelu, tapahtui se sitten sosiaalisessa mediassa tai keskustelupalstalla, on mielestäni vain ja ainoastaan positiivinen asia.

Itse pidän syynä Kouvolan negatiivissävytteiseen ilmapiiriin sitä, että kuntalaiset eivät ole tyytyväisiä päättäjiin eivätkä heidän tekemiinsä päätöksiin. Jos me tulevalla valtuustokaudella pystymme hyvässä yhteishengessä tekemään kuntalaisten hyvinvointia ja koko Kouvolan elinvoimaa tukevia päätöksiä, niin ilmapiiri tulee varmasti muuttumaan positiivisempaan suuntaan.

Sanna Tähtinen (sd.), Inkeroinen