Osakeyhtiölaki sitoo sairaalayhtiötäkin

3.5.2017 4:00

Toimittaja Janne Rönkön Ratamon paikasta tekemästä jutussa (KS.29.4.) annettiin ymmärtää, että olisin todennut maakunnan edun olevan edellä Kouvola etua ”Ei siis se, mikä olisi Kouvolan edun mukaista”. Näin en ole sanonut, toisaalta se mikä on maakunnan etu, ei välttämättä ole Kouvolan edun vastaista.

Totesin asiasta, että investointilupa on myönnetty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirissä investoinnin toteuttaa hankeyhtiö Carean sairaalat Oy. Edelleen totesin hankkeen olevan maakunnallinen hanke myös Ratamon osalta.

Kouvolan kaupunki ei ole hakenut Ratamo-keskukselle ministeriöstä poikkeuslupaa investoinnille. Näiltä osin ihmettelenkin Kouvolan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä Ratamo-keskuksen investointisuunnitelmaan tekemää 500 000 euron määrärahalisäystä, joka jää mitä ilmeisemmin Kouvolan omaan taseeseen, eikä siirry tulevaisuudessa maakunnalle. Koska maakunnalle myönnetty 217 miljoonan euron investointilupa pitää myös suunnittelukustannukset sisällään, tätä 217 miljoonaa euroa ei sairaanhoitopiiriin jäsenkunnat voi omilla päätöksillään käyttää tai lisätä.

Carean sairaalat Oy:tä sitovat samat vastuut mitä osakeyhtiölaissa yhtiöille on määritelty, eli yhtiön on katsottava, mitkä ratkaisut ovat yhtiön ja maakunnan edun mukaisia, ja edelleen, millä turvataan parhaiten niin Kouvolan kuin koko maakunnan terveydenhuollonpalvelut.

Mielestäni asiassa on edettävä ensisijaisesti terveydenhuollon tarvitsemien palvelujen turvaamisella myös Kouvolassa, eikä asiaa tulisi tarkastella minkään entisen kuntakeskuksen elinvoiman turvaamisen kannalta.

Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu antoi taannoin kaupunginhallituksessa ymmärtää, että Ratamon sijoituspaikka saattaa muuttua muuttuneen tilanteen vuoksi. Onkin järkevää elää tilanteen vaatimalla tavalla. Toisaalta, jos paikan mahdollinen muuttuminen oli tuolloin sidottu yksityissektorin tarjoamiin palveluihin ja yksityiselle puolelle ei kelvannut tarjottu Kotiharjuntontti sen rakentamisen kalleudenvuoksi, niin miten ihmeessä julkinen puoli voisi toteuttaa investoinnin kyseiseen paikkaan.

Anssi Tähtinen (sd.), Kouvola