Valkosen lammen pilaamista ei hyväksytä

18.5.2017 4:00

Valkosen lampi Vuohijärvellä tuli ruopattiin. Sen yhteydessä tuli selväksi, että jotain on pakko tehdä, ettei tämänkaltaista vesistöjemme saastuttamista enää sallittaisi.

Pahin skenaario olisi jos Kouvolan vesi aikoisi jatkaa ylivuotoputkeaan järven puolelle.

Syy lammen likaantumiseen on pumppaamokopista tuleva jäteveden ylivuotoputki. Ylivuotoputki päättyy noin puolen metrin päähän aallopista. Saastetta on tullut sekä lampeen että aallopin läpi Vuohijärveen. Aallopin läheisyydessä on uimaranta, ja tulevaisuudessa pintavedenottamo tekopohjavesialtaaseen. Aallopilla tarkoitetaan tien ali rakennettua vesitietä.

Lammessa on myös muita putkia ja mahdollisia saastuttajia. Näiden selvittäminen on Kouvolan kaupungin tehtävä. Kouvolassa on muitakin kehittämiskohteita kuin Manski!

Vesilaitokselle on ilmoitettu, etteivät kylän asukkaat eivätkä vesialueen omistajat hyväksy heidän jatkavan vesistömme saastuttamista. Vesilaitoksella ollaan kuitenkin sitä mieltä, etteivät he voi putkea laittaa maalle eikä laskea likavettä kenenkään tontille. Mihin sitten? Ei kuitenkaan suoraan vesistöön.

Pahin skenaario olisi, jos Kouvolan vesi, ajatuksensa mukaisesti, aikoisi jatkaa ylivuotoputkeaan järven puolelle. Jos yksityishenkilö tekisi samoin, eli vetäisi ylivuotoputken jätekaivostaan vesistöön, hän syyllistyisi ympäristörikokseen. Toivottavasti Kouvolan Vihreiden vaalivoitto kirvoittaa myös heidät tulemaan aktiivisesti esiin puolustamaan puhdasta luontoamme.

Vuonna 2010 kaupunki teetätti konsultilla suunnittelutyön ruoppauksen suorittamisesta ja vedenkierron parannuksesta. Silloin konsulttifirman suorittaman mittauksen mukaan pohjalietettä oli 10 – 30 senttiä.

Vuonna 2011 havaittiin jätevesiviemärivuoto rikkoutuneesta putkesta lähellä pumppauskoppia. Vesilaitos kävi korjaamassa putken. Lammen ympäristön asukkaat yrittivät ruopata lampea rannalta ruoppausluvan mukaisesti. Lammen eteläpäässä olevien viemäri- ym. putkien ja sähkökaapelin takia pystyttiin ruoppaamaan lammen itärannalta vain noin 50 kuutiota lietettä.

Uusimman ruoppauksen lähtökohta oli, että lietettä on reilusti alle 500 kuutiota perustuen vuoden 2010 mittauksiin sekä 2011 tehtyyn osaruoppaukseen.

Ruoppauksessa lampi tyhjennettiin ja työ suoritettiin kaivamalla, mutta kaikkea lietettä ei pystytty poistamaan. Rantala Timber Oy:n tekemän ruoppauksen ja heiltä saadun palautteen mukaan lammen eteläpäässä lietettä oli jopa metrin paksuudelta lähellä häiriö- ja ylivuotoputkea, jonka avoin pää on puolen metrin päässä aallopin reunasta.

Nyt tehdyssä ruoppauksessa keskikuorman mukaan laskettuna pois viedyn pohjalietteen määrä oli 550 – 600 kuutiota. Lietteen määrä on huomattavasti lisääntynyt verrattuna aikaisempiin tietoihin. Lisäksi lampeen jäi lietettä, jota ei pystytty poistamaan.

Kalevi Siikonen, Vuohijärvi