Olisiko Kouvolassa aika herätä todellisuuteen?

19.5.2017 4:00

Kun Kouvola on saanut uuden valtuuston ja viranhaltijajohdon, on lupa odottaa uutta ajattelua taloudenhoitoon. On heräämisen aika.

Mikäli kaupunkimme olisi elänyt maan tavalla 2015, meille olisi jäänyt toteutuneilla tuloilla 48,7 miljoonaa euroa plussaa!

Käsittelen tässä lähinnä toimintakatteen eli nettomenojen vaikutusta Kouvolan talouteen. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä toimintakatetta esitellään tavalla, joka on totta, mutta ei kuvaa todellisuutta. Korostetaan, että toimintakate kasvoi vain 1,1 prosenttia. Jos lähtökohta olisi ollut kunnossa, pientä kasvua voisi kehuskella. Ei nyt.

Vuonna 2015 Kouvolan asukaskohtaiset nettomenot olivat 5 748 euroa. Maan keskiarvo oli 5 181. Nettomenot olivat yli kymmenen prosenttia keskiarvoa suuremmat. Tästä vaietaan. Kouvolalla on kymmenen suurimman kaupungin korkein toimintakate. Tästä vaietaan.

Mikäli kaupunkimme olisi elänyt maan tavalla 2015, meille olisi jäänyt toteutuneilla tuloilla 48,7 miljoonaa euroa plussaa!

Jos kaupunkimme asukaskohtaiset nettomenot olisivat olleet seitsemän ensimmäisen vuoden mittaan keskiarvossa, Kouvolalla olisi toteutuneilla tuloilla rahaa 300 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Suuruusluokkaa kuvaa se, että tuloveroprosenttiyksikkö tuottaa 13,5 miljoonaa.

Vuoden 2016 tilanteeseen voi palata tarkemmin, jahka vertailutilastot valmistuvat. Sen jo tietää, että menojen suhde muihin kuntiin ei ole muuttunut.

Kouvolan taloutta on pidetty näennäisesti ja hämäävästi tasapainossa omaisuutta myymällä, muilla satunnaisilla tuloilla, kireällä verotuksella ja itkuvirsistä poiketen keskimääräistä suuremmilla veropohjaisilla tuloilla.

Todellisuus on peitetty selittelyjen suohon. Talousuutisointi on nielaissut selitykset.

On jopa väitetty, että Kouvolassa ei ole enää muuta ongelmaa kuin hieman negatiivinen väestökehitys. Tällä asenteella ja ymmärryksellä on mahdoton kehittää Kouvolaa.

Kaunistelun aika on ohi. Ongelmat voidaan korjata vain, kun ne tiedostetaan ja tunnustetaan. Heittäydyn optimistiksi. Uskon, ainakin toivon, että tulevalla valtuustokaudella asioita katsellaan avoimin silmin.

Asko Vatanen, Kouvola