Maankäyttö- ja rakennuslakiin parannuksia

14.7.2017 4:00

Olen erittäin tyytyväinen pitkään ajamani maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen etenemiseen hallituksessa. Muutosten myötä muun muassa rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää väestönsuojan osalta, samalla erilaisten taloteknisten järjestelmien rakentaminen sekä hyvien äänieristysratkaisujen ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuuden parantaminen helpottuvat.

Olen hyvä asia, että väestönsuojarakentamisen normeja kevennetään uudistuksen kautta. Rakennusoikeudesta voidaan jatkossa käyttää entistä suurempi osa huoneistoalaan. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä kerrosalan ylityksissä, mutta nyt käytännöt yhtenäistetään. Uudistuksen myötä rakennushankkeita saadaan helpommin liikkeelle.

Seinien osalta tilanne muuttuu siten, että rakennettavaksi sallittu kerrosala voidaan ylittää jatkossa myös huoneistoa rajaavien yli 200 mm paksujen väliseinien osalta. Muutos edistää väliseinien äänieristyksen suunnittelua rakennusmateriaalista riippumatta ja helpottaa esimerkiksi puisten väliseinien rakentamista.

Rakennusoikeuden ylitys on mahdollista myös taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen, hormien ja yleisiin tiloihin avautuvien teknisten tilojen osalta. Muutos helpottaa riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista. Lisäksi uudistukset antavat mahdollisuuden edistää teknisillä ratkaisuilla matkaviestinten sisätilakuuluvuutta.

Hallituksen esityksellä kevennetään rakentamisen sääntelyä ja byrokratiaa, helpotetaan asuntotuotantoa sekä vähennetään kustannuksia, mitkä kaikki ovat erinomaisia asioita.

Ari Torniainen, kansanedustaja, keskustan kaavoittamisen ja rakentamisen normienpurkuryhmän puheenjohtaja