Musiikkiopistojen numeroarviointi traumatisoi

13.8.2017 4:00

Lapseni ovat harrastaneet musiikkia vuosien ajan musiikkiopistossa. Heidän on pitänyt suorittaa noin kolmen vuoden välein kurssitutkinto eli tasosuoritus.Yksi lapsistani on kokenut numeroarvioinnin masentavana: hän on saanut tutkinnoista aina kolmosen ja kokenut olevansa huono harrastuksessaan.

Lapseni on ihmetellyt, miksi sisarukset ja kaverit saavat erinomaisia ja hän ei koskaan edes kiitettävää, vaikka on yrittänyt parhaansa. Mielestäni häntä arvostellut lautakunta on ollut erityisen tiukka arvioinnissaan. Numeroarviointi on selvästi vienyt häneltä motivaatiota ja innostusta.

Ihmettelen miksi musiikkiopistoissa vielä arvioidaan tutkinnot näin vanhanaikaisesti. Musiikin ammattiopiskelijatkaan eivät enää saa numeroarviointia ainakaan Metropoliassa tai Sibelius-Akatemiassa, vaan heille annettavassa palautteessa satsataan suullisen ja kirjallisen palautteen laatuun. Sen avulla oppilasta autetaan näkemään realistisesti omat vahvuutensa, hänelle annetaan selkeä käsitys siitä, mitä hänen tulisi soitossaan kehittää, ja yritetään innostaa häntä itsenäisestikin kehittämään omaa osaamistaan.

Arvioinnin pitäisi aina tukea oppilaan oppimista, itsetuntoa ja minäkuvaa. Numerot eivät tätä tee.

Mielestäni kaikilla musiikkiopistoon päässeillä pitäisi olla oikeus harrastaa musiikkia, suorittaa tutkinnot ja saada päättötodistuksensa turvallisella mielellä ilman pelkoa, että saa huonon numeron. Toivon, että numeroarvioinnista luovuttaisiin.

Musiikkia rakastava äiti