Maakunnan sisäinen liikenne kuntoon

12.9.2017 4:00

Joukkoliikenne on kokonaisuus, joka on syytä laittaa kuntoon Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa liikutaan maakunnan sisällä töihin ja harrastuksiin, lukemattomia kertoja päivässä. Hyvin kulkuyhteyksiensä takia, Kymenlaakso on myös eteläisen Suomen työssäkäyntialuetta. Kaiken kaikkiaan liikkuminen maakuntaan ja maakunnasta pois on tehty jouhevaksi, lapsipuolen asemaan on jäänyt maakunnan sisällä liikkuminen.

Maakuntauudistuksen yhteydessä, joukkoliikenteen toimivuudesta tulee jatkossa vastaamaan maakunta. Joukkoliikennettä pitää ajatella entistä enemmän kokonaisuutena. Ihmisillä pitää olla realistinen mahdollisuus käyttää poikittaisliikennettä maakunnan sisällä. Pyörillä ja raiteilla kulkevan liikenteen aikataulut pitää sovittaa yhteen.

Kouvolassa ja Kotkan seudulla on käytössä sama matkakorttialusta. Tämä luo hyvää pohjaa syvemmälle yhteistyölle. Positiivisena kokeiluna voi myös pitää Kotkan seudulla kesällä käytössä ollutta 90-päivän kesäkorttia ja Kouvolan kesälinjoja Verlaan ja Orilammelle. Uutta pitää rohkeasti kokeilla ja kannustaa ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä.

Joukkoliikennettä pitää suunnitella, niin että se näyttää aidosti varteenotettavana tapana liikkua. Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla maakuntaliitot ovat aktiivisesti ottaneet kantaa liikkumiseen. Samaan täytyy meidän pyrkiä. Toimiva, asukkaita palveleva joukkoliikenne on myös maakunnan vetovoimatekijänä.

Markku Pakkanen, kansanedustaja (kesk.), Kouvola