Ikä vaikuttaa palkkaan vaativimmissa tehtävissä

11.11.2011 10:31

Vaativimmissa tehtävissä työskentelevien palkka kasvaa iän lisääntyessä. Matalamman vaativuuden tehtävissä keskiansio nousee työuran alussa, mutta noin 45 ikävuoden jälkeen palkka ei enää nouse. Joissain tapauksissa se saattaa jopa laskea. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon vuodelta 2010.

Julkisen sektorin työpaikoissa palkan kehitys oli melko suoraviivaista, ja ansiot nousivat korkeammissa ikäryhmissä. Yksityisellä sektorilla ansiot eivät kasva iän mukana vaativammissakaan ammateissa.

Tätä voidaan selittää sillä, että julkisella sektorilla usein siirrytään iän ja kokemuksen karttuessa vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Yksityisellä sektorilla korkea ja asema ja palkkataso voidaan saavuttaa jo varhaisemmassa vaiheessa.