Valtuutetut: Lamminmäellä eniten valtaa Kouvolassa

10.6.2012 5:00
Kuva: Harri Teitto
Kukin valtuutettu sai nimetä enintään kolme mielestään vaikutusvaltaisinta henkilöä. Lauri Lamminmäki erottui muista selvästi.
Kukin valtuutettu sai nimetä enintään kolme mielestään vaikutusvaltaisinta henkilöä. Lauri Lamminmäki erottui muista selvästi.

Kouvolan kaupunginvaltuutettujen mielestä kaupungin vaikutusvaltaisin henkilö kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. Toisella sijalla on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Suomela (kok.) ja kolmannella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Valto Koski (sd.).
Kouvolan Sanomat lähetti kyselyn kaikille valtuutetuille, joista 25 eli kolmasosa vastasi. Vastaukset alla.

A. Kenellä on eniten valtaa Kouvolassa? Voit mainita enintään kolme henkilöä.
B. Mihin heidän valtansa perustuu, asemaan vai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin?
C. Onko valta jakaantunut Kouvolassa tasaisesti? Vai onko valta keskittynyt liikaa?

1.
A. Lauri Lamminmäki, Harri Helminen, Jukka Nyberg.
B. Valtaan ja ominaisuuksiin.
C. Ei ole, keskittynyt ja klikkiytynyt.

2.
A. Lauri Lamminmäki, Annikki Niiranen, Valto Koski.
B. Asemaan.
C. Uuden Kouvolan johtamiskäytännöt hakevat vielä muotojaan. Virkamiehet unohtavat joskus päätöksenteossa valtuuston, ja siksi asioiden käsittely venyy välillä turhankin pitkäksi. Valtuuston rooli on vakaa eikä keskittymistäkään ole liiaksi millään puolueella tai henkilöllä. Yhteen hiileen puhaltamista kuitenkin tarvitaan lisää!

3.
A. Kuntalain mukaan korkein päätäntäelin kaupungissa on kaupunginvaltuusto, mutta kun sille ei kuulu operatiivinen johtaminen, se ei kelpaa vastaukseksi. Jos sitten mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin nostan esiin seuraavat henkilöt: kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Suomela, valtuustoryhmien puheenjohtajat. Ei sovi unohtaa myöskään sitä, että kaupungin omistamat yhtiöt, niiden toimiva johto ja hallitukset ovat suuria vallankäyttäjiä kaupungissa.
B. Pääosin asemaan.
C. Kel valta on se valtaa käyttäköön, tämä tuttu sanonta pitänee paikkansa myös Kouvolan suhteen. Minusta se ei ole keskittynyt, vaan jakautunut eri toimielinten ja viranhaltijoiden välille niin kuin kaupungin hallintosääntö tehtävät määrittelee. Asioiden valmistelussa ja täytäntöön panossa kaupunginhallituksen asema korostuu. Sillä on myös otto-oikeus hallintokuntien päätöksiin.

4.
A. Jari Suomela, Esko Lavonen, Harri Helminen.
B. Jari Suomela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, iso 'valta'.  Esko Lavonen, Kouvolan kokoomuksen puheenjohtaja, asema+henkilökohtaiset ominaisuudet, Harri Helminen, SDP-valtuustoryhmän puheenjohtaja.
C. Valta keskittynyt liikaa muutamille luottamushenkilöille... isojen ryhmien puheenjohtaja+valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

5.
A. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Suomela,  SDP-ryhmäpuheenjohtaja Harri Helminen.
B. Ensisijaisesti asemaan, mutta luottamusmiesten osalta myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
C. Valta on jakaantunut tasaisesti, liiankin tasaisesti.

6.
A. Kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja.
B. Sekä että.
C. Valtaa on virallista ja otettua valtaa. Vielä vahvemmin voisi keskittyä henkilöille, jotka ovat sitä osaavia ja valmiita käyttämään. Pitäisi pystyä luomaan eri puolueiden edustajista ns. dreamteam, joka pystyisi neuvotellen viemään asioita läpi. Nyt on liian paljon sopan keittäjiä.

7.
A. En henkilöittäisi asiaa, mutta kaupungin suuret linjaukset tekee hallitus. Harvoin hallituksen päätösesitykseen esitettyä vastaehdotusta hyväksytään valtuustossa. Onko aina hallituksen esitys ainoa oikea päätös?
B. En osaa ottaa kantaa, kun katson hallitusta yhtenäisenä päätöksentekijänä, mutta luulen, että eduksi on oma asema ja henkilökohtaiset ominaisuudet kuten yhteistyöverkostot.
C. Keskittynyt liikaa virkamiesvalmisteluun sekä hallitustyöskentelyyn. Tämän takia valtuusto on saanut vain kumileimasimen roolin, vaikka pitäisi olla kaupungin päättävä elin.

8.
A. Valto Koski, Lauri Lamminmäki, Jari Suomela.
B. Valto Koski käyttää valtaa asemansa ja vuosien saatossa kertyneiden henkilösuhteidensa kautta. Koski on myös usein SDP-ryhmän vetämästä linjasta poiketen omaa mieltään asioista. Virkamiehistä Lauri Lamminmäki käyttää asemansa ja esittelijän roolinsa kautta erittäin merkittävää valtaa. Lamminmäellä on laaja osaaminen ja selkeä näkemys asioista. Jari Suomela, asemansa puolesta.
C. Valta ei ole keskittynyt liikaa. On selvää, että kustakin puolueesta ja toisaalta avainvirkamiehistä nousee esiin yksittäisiä persoonia, joilla on verrokkiryhmän muita jäseniä näkyvämpi ja vaikuttavampi rooli. Keskusteluja ei voi käydä 75 valtuutetun kesken, vaan on oltava tietty ydinjoukko, jotka ovat muita enemmän osallisina päätösten eri vaiheissa. Kouvolassa on varsin yksituumaisesti ja yhdessä viety asioita eteenpäin, vaikka tilanne ei aina sellaisena näyttäydykään.

9.
A. Valto Koski, Lamminmäki, Annikki Niiranen.
B. Valto Koski, perustuu asemaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin  Lamminmäki, asema ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Niiranen johtaa suurinta 'talouspottia'. Pantu paljon vartijaksi ja suurin odotuksin. Hyvät näytöt aikaisemmalta virkauralta.
C. Keskittynyt liikaa sos.dem.-ryhmälle. Johtuu härskistä asennoitumisesta ja sanelutyylistä, mihin entisen Kouvolan ja Valkealan valtuustoissa ei ole totuttu.

10.
A. Konsultti Eero Laesterä, Lauri Lamminmäki ja Johtavat Virkamiehet.
B. Asemaan ja kaupunginhallituksen jäsenten kokemattomuuteen johtaa poliittisin keinoin virkamiesvalmistelua kaupunkilaisten eduksi. Taloushallinnossa meillä ei ole osaavaa henkilöstöä, eivät osaa arvioida ja käyttää kokemusta hyväksi talouden suunnittelussaan ja tähän kokemattomaan johtamiseen joutuvat valtuutetut tyytymään ja arvioimaan siltä pohjalta tulevaisuutta. Virkamieskunnassa on osaavia talousalan ihmisiä, mutta tällä hetkellä he ovat toisarvoisissa tehtävissä, koska liittymisen yhteydessä piti valita sopivat henkilöt (ei pätevimmät) tehtäviin, jotta johtaminen onnistuisi. Tulokset ovat olleet nähtävissä, mutta kyky tehdä päätöksiä hallitukselta puuttuu.
C. Keskittynyt Kanta-Kouvolaan ja muutamille henkilöille kaupungissa. Osaamista on ympärilläkin, mutta halua jakaa valtaa ei ole.

11.
A. Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, hallituksen puheenjohtaja.
B. Asemaan.
C. Valta jakautunut epätasaisesti moniportaisesti, Tiltu-järjestelmä tulisi purkaa ja organisaation moniportaisuuus madallettava.

12.
A. Lauri Lamminmäki, Valto Koski, Annikki Niiranen.
B. Lähinnä virka- asemaan. Tietysti myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja sidosryhmien kautta vaikuttamiseen.
C. Vallan keskittymistä on tapahtunut jossain määrin liiaksi ryhmien puheenjohtajien neuvottelujen pohjalta tehtyjen päätösten perusteella. Siis valtuuston käsittelyssä olevia asioista 'ei saa' enää keskustella. Vaikka demokraattiseen päätöksen kuuluu tämä näkökulma ja samalla asioihin tulee poliittinen väritys.  Toisaalta on nähtävissä, että vallan siirtoa on tapahtunut vuosi vuodelta aina enemmän virkahenkilöstön suuntaan. Myös uusi luottamushenkilöorganisaatio tukee tätä mallia.

13.
A. Viranhaltijoilla. Lamminmäki, Niiranen ja Toukoaho.
B. Valtakunnallisiin ja alueellisiin suosituksiin vetoamalla, muun muassa Valvira ja AVI, joilla harhaanjohdetaan päätöksentekijöitä.
C. Ei ole jakaantunut tasaisesti, vaan on keskittynyt johtaville viranhaltijoille ja kolmelle suurimmalle valtuustoryhmälle, erityisesti kyseisten ryhmien johtaville edustajille.

14.
A. Sanomalehti Kouvolan Sanomat, valta ei henkilöidy.
B. Toimittajien ihan omiin asenteisiin tai käskettyyn journalismin luomiseen. Asian voit uutisoida mielikuvitusta käyttäen silti puhumatta palturia. Mutta mikä uutisoinnissa on milloinkin itse Kouvolan etu, olkoon kunkin yksilön harkinnassa...
C. Sen näyttää media päättävän, turha kansalta kysyä!

15.
A. Valtuuston puheenjohtajalla, Osuuskauppa Ympäristön toimitusjohtajalla, Kouvolan Sanomien päätoimittajalla.
B. Kaikilla heillä on tietynlainen kiistämätön oikeutus ajaa omaa linjaansa asemansa puolesta.
C. Kaupan alalla on Osuuskaupan määräävä markkina-asema. Kouvolan Sanomat on tietyllä tavalla hallitsija paikallisen median saralla. K-S on osoittanut asemaansa ottamalla kriittisen opposition roolin suhteessa päätöksentekoon. Valto Koski itseoikeutettuna valtuuston puheenjohtajana ja ääniharavana saa myös tilaa henkilökohtaisiin irtiottoihin.

16.
A. Mielessä on muutamia nimiä, mutta en lähde julkisesti nimeämään heitä.
B. Heissä yhdistyy poliittinen valta ja henkilökohtaiset ominaisuudet, yhteissumma.
C. Osittain keskittynyt.

17.
A. Kaupunginjohtaja.
B. Asemaan, ei missään nimessä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
C. Valtaa on jaettu riittävästi ja mielestäni tasaisesti. Niin tasaisesti kuin sen vaan voi jakaa nykytilanteessa.

18.
A. Kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat.
B. Kaupunginjohtaja: asemaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Puheenjohtajat: puolueiden taustaryhmiin.
C. Valta ei ole jakautunut tasaisesti. Päätöksiä tehtäessä ei riittävästi luoteta asiantuntijoiden lausuntoihin ei valtuustossa olevien eikä ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Päätöksiä tehdään liian paljon tunteella eikä tiedoilla. Luottamusmiespaikkajaoissa on käytössä ns. hyväveli-käytäntö.

19.
A. Tällä hetkellä Kouvolassa ei ole ketään, jonka taito ja tietämys olisi niin karismaattista, että voisi sanoa hänellä olevan valtaa. Ei edes kaupungin virkamiesjohdolla.
B. Valtaa yrittävät saada muutamat demarit, mutta heidänkään taitonsa ja uskottavuutensa ei riitä. Valtuustoryhmät ovat kykenemättömiä tekemään kompromisseja, mikä taas johtuu valtuutettujen aluepolitiikasta. Tiedä häntä, kuinka monta sukupolvea pitää Kymijokea soutaa, ennenkuin milissä on oma kaupunki Kouvola.
C. Viittaan edellisiin vastauksiin. Ei ole vallan ottanutta, ei tasaisesti eikä keskitettynä. Valitettavaa!

20.
A. Lauri Lamminmäellä, Annikki Niirasella, Jari Suomelalla.
B. Asemavaltaa viranhaltijoilla esittelyn kautta. Jari Suomelalla oli poliittisena vaikuttajana vankka painoarvo jo ennen hallituksen puheenjohtajuutta.
C. Valtuuston puheenjohtaja käyttää valtaansa muun muassa äänestysjärjestyksiä päättäessään. Yksittäisen valtuutetun vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Ryhmien ja erityisesti asian ympärille muodostuvien ryhmittymien merkitys on tärkeä erityisesti tilanteissa, joissa äänet jakaantuvat tasaisesti. Nykyisen hallituksen kokoonpanon kautta valta on jakaantunut tasaisemmin, hallituksen jäsenten painoarvo on kasvanut. Viranhaltijoilla on merkittävästi operatiivista valtaa.

21.
A. Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki.
B. Perustuu asemaan, luottamushenkilöverkosto hakee vielä itseään ja virkahenkilöt ovat paikanneet sen aukon.
C. Valta jakautuu hieman epätasaisesti, viittaan edelleen keskeneräiseen toimintakulttuuriin. Olen kuitenkin luottavainen tulevaisuuden suhteen, koska asiat ovat yhteisiä ja se kyllä ymmärretään.

22.
A. Jari Suomela, Valto Koski, Lauri Lamminmäki.
B. Asemaan.
C. Tasaisesti jakautunut.

23.
A. Jari Suomela, Valto Koski, Sari Lankinen.
B. Asema ja henkilökohtaiset ominaisuudet.
C. Valta on jakaantunut tasaisesti.

24.
A. Demokratiassa valta on kansalla, kunnassa kuntalaisten valitsemalla valtuustolla, ei henkilöillä. Vaaleilla valitut edustajat valitsevat  vallankahvaan keskuudestaan luottohenkilöt, kuten valtuuston puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja lautakuntien puheenjohtajat. Tiettyyn rajaan saakka heillä on vallannuppi käsissään. Korkeassa asemassa olevien viranhaltijoiden valinnat tekee valtuusto, kuten muutkin suuret päätökset. Näin ollen valta on valtuustolla. Kun kolmea vallakasta henkilöä kuitenkin kysytään, on vastaukseni seuraava: valtuustoryhmät, valtuuston puheenjohtaja Valto Koski, hallituksen puheenjohtaja Jari Suomela, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.
B. Valta perustuu asemaan, joka on saavutettu muun muassa vaalimenestyksen, kokemuksen, koulutuksen avuilla. Kaikkiin näihin liittyvät aina myös henkilökohtaiset ominaisuudet.
C. Vastaan näin: demokratiassa valta jakaantuu, ja se toteutuu esimerkiksi siten, että Kouvolan kaupunginhallituksessa on sen kaudella edustettuna kaikki kaupungin poliittiset ryhmät. Jos kysymyksellä tarkoitetaan viranhaltijavaltaa vs. luottamushenkilövaltaa, voi sanoa, että erilaisten muutosten ja esimerkiksi delegointipäätösten vuoksi luottamushenkilöt ovat itse siirtäneet valtaa viranhaltijoille. Ylin päätösvalta on  kuitenkin kompromissihakuisilla luottamushenkilöillä.

25.
A. Kaupunginjohtaja Lamminmäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Suomela ja apulaiskaupunginjohtaja Niiranen.
B. Mielestäni heidän vallankäyttönsä perustuu pitkälti asemavaltaan, mutta myös joskus, tosin harvoin, asiavaltaan.
C. Siirtymäkauden aikana (kulunut neljä vuotta) vallan ovat ottaneet virkamiehet. Politiikan tekijöillä on ollut vaikeuksia löytää paikkaansa päätöksentekoprosessissa, ja kun on syntynyt poliittisessa päätöksenteossa tyhjiö eli ei ole löytynyt selviä poliittisia johtajia, niin valta on 'lipsunut' virkamiehille.