Kuka veisi tuhkatkin pesästä Korialta?

16.10.2014 6:01 | Päivitetty: 16.10.2014 7:30

Vuosia sitten konkurssiin menneen LT Tuhkimon siiloissa Korialla on edelleen tuhkaa, josta kiinteistön nykyinen omistaja toivoo pääsevänsä eroon mahdollisimman nopeasti.

Siilosta ehdittiin keväällä siirtää pieni määrä tuhkaa tontille välivarastoon, kunnes Kouvolan ympäristönsuojelu tuli naapuri-ilmoituksen johdosta tarkastuskäynnille ja keskeytti työn.

— Kuivaa tuhkaa siirrettiin avokauhassa. Työ keskeytettiin siitä aiheutuneiden pölyhaittojen takia, ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen kertoo.

Entisen Hankkijan rehutehdaskiinteistön korkeat rakennelmat olisivat jo maan tasalla, ellei tuhkan käsittelystä olisi syntynyt ongelmaa.

— Valtaosa alueen asukkaista kuitenkin haluaa, että ruma rotisko häviää maisemasta, kiinteistön omistavan Space Supply Oy:n edustaja Jyrki Heinola muistuttaa.

Purkutöihin liittyen hän toivoo pitkämielisyyttä myös naapureilta: joku päivä rakennukset ovat poissa.

Purku on ulkoistettu orimattilalaiselle Tendac Oy:lle.

Kiinteistönomistajalta halutaan nyt hyväksyttävä suunnitelma siitä, miten tuhkan kanssa aiotaan toimia. Niin ikään tarvitaan analyysitulokset haitta-ainemääristä.

Tulos vaikuttaa siihen, mihin tuhkaa vielä voidaan käyttää. Jos se ei kelpaa metsälannoitteeksi, sitä voida ehkä hyödyntää maarakentamisessa MARA-asetuksen perusteella.

Kyseisellä asetuksella pyritään edistämään eräiden jätteiden (betoni, tiili ja tuhka) hyödyntämistä maarakentamisessa. Esimerkiksi juuri teollisuustuhkan hyödyntämiseen ei tiettyjen edellytysten täyttyessä tarvita ympäristölupaa, vaan se voidaan hyväksyä ilmoitusmenettelyllä.

Lue lisää lehdestä tai digilehdestä: www.kouvolansanomat.fi/digilehti