Kouvolan historian laajin maastoselvitys paljasti 10 uutta muinaisjäännöstä

3.8.2015 7:07
Kuva: Lukas Pearsall
Hirvelän pellolta löytyi vanhan rakennuksen kivijalka.
Hirvelän pellolta löytyi vanhan rakennuksen kivijalka.

Jäännökset löytyivät Kouvolan kaupungin tilaamassa arkeologisessa inventoinnissa eli maastoselvityksessä viime lokakuussa.

Kouvola laatii parhaillaan keskeiselle kaupunkialueelle osayleiskaavaa, ja lain mukaan ennen kaavoittamista on selvitettävä, osuuko alueelle arkeologista kulttuuriperintöä.

Tutkijat Salla Pärssinen ja Verna Kalmari tarkistivat yhteensä 52 muuttuvan maankäytön aluetta Kouvolassa ja löysivät kymmenen uutta muinaisjäännöstä tai muuta kulttuuriperintökohdetta.

Kaavoitettavien alueiden lisäksi he selvittivät 33 ennestään tunnetun kulttuuriperintökohteen kunnon ja totesivat näistä kahden olevan lähes tuhoutuneita.

Tutkijoiden mukaan Jyrkkävuoren kalliomaalaus on pahasti rapautunut. Eskolanmäen eteläpuolella sijaitsevaa, 1700—1800-luvuilta peräisin olevaa Ristinkankaan hautausmaata on puolestaan kaiveltu ja roskattu.

Mäkikylästä löytyi Kouvolan kylän mahdollisesti vanhin asuinpaikka. Kouvolan alueella on ollut asutusta jo kivikaudella, mutta Kouvolan kyläksi kutsuttu asuinkeskittymä perustettiin 1400-luvun puolivälissä. Aiemmin kylän vanhimpana asuinpaikkana on pidetty Alakylää, mutta uusien tutkimusten perusteella ensimmäiset talot ovat saattaneet sijaita Mäkikylässä.

Kymijoen länsipuolelta löytyi yli kymmenen nelikulmaista tai soikeaa painannetta. Painanteet ovat todennäköisesti jäänteitä Kustaa III:n sodan (1788—1790) aikaisesta sotilasleiristä.

Samanlaisia majoituskuopiksi oletettuja painanteita on aiemmissa tutkimuksissa löytynyt jonkin verran myös Kymijoen itäpuolelta. Nyt tutkijat vahvistivat niitä olevan Pyydysmäen alueella yhteensä 89.

Muinaismuistokohteen laajuuden paljastuminen toi muutoksia kaavoitussuunnitelmaan. Kaavoitusinsinööri Topi Suomalaisen mukaan kyseiselle alueelle Pyydysmäen nykyisen asuinalueen ja Kymijoen väliin oli kaavailtu omakotitaloaluetta noin 300 asukkaalle.

— Asuinalue jätettiin nyt kokonaan pois suunnitelmista.

Suomalaisen mukaan suurin osa löytyneistä muinaisjäännöksistä on pieniä kohteita, jotka on helppo kiertää kaavoitussuunnitelmassa.

— Yleiskaavan jälkeen teemme asemakaavan, jossa otamme muinaismuistot huomioon. Pistemäiset kohteet jäävät esimerkiksi puistoiksi.

Lokakuussa tehty arkeologinen inventointi on laajin Kouvolan alueella tehty maastoselvitys. Tätä suppeampia selvityksiä on tehty muun muassa teiden rakentamisen yhteydessä.

— Aikaisemmin laki ei vaatinut inventointien tekemistä yhtä laaja-alaisesti. Nykyään kanta on tiukentunut.

Jannika Melkko