Oikeusasiamies huolissaan uusien tyyppikirjaimien käytöstä — entäpä jos ääni menee väärälle ehdokkaalle?

14.1.2016 19:03
Kuva: Juho Maijala
Vuoden 2016 elokuussa poikkiviivat palaavat numeroon 7 ja q- sekä z-kirjaimeen. Lisäksi pieneen l:ään tulee päätekoukku.
Vuoden 2016 elokuussa poikkiviivat palaavat numeroon 7 ja q- sekä z-kirjaimeen. Lisäksi pieneen l:ään tulee päätekoukku.

Vaaleissa ehdokasnumeroiden kirjoittamisesta annetut ohjeet, entä jos niitä ei huomata noudattaa? Ylioppilastutkintolautakunnan sensoreille lisätyötä, jotta opiskelijoiden suoritukset arvostellaan oikeudenmukaisesti?

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on huolissaan äänioikeuden asianmukaisesta toteutumisesta sekä ylioppilaskirjoitusten oikeudenmukaisesta arvostelusta.

Syynä huoleen on nyt opetettavien tyyppikirjainten korvautuminen uudenlaisilla kuluvan vuoden elokuussa. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman myötä otetaan käyttöön Opetushallituksen suositus uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Opetushallituksen vuonna 2004 vahvistaman käsinkirjoituksen merkeistä ongelmia ovat aiheuttaneet erityisesti numerot 1 ja 7. Myös kirjain q on voinut sekoittua numeroon 9 ja kirjain z numeroon 2.

Uudistuksen myötä numeroon 7 ja kirjaimiin z ja q lisätään poikkiviiva ja pieneen L-kirjaimeen päätekoukku, jotta se erottuu numerosta 1. Muutoksia toivottiin erityisesti matematiikassa.

Jääskeläinen pitää muutoksia tärkeinä. Hän on kuitenkin huolissaan niiden 12:sta oppilassukupolven oikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, jotka ovat ehtineet oppia nyt käytössä olevat kirjaimet ja numerot.

— Vaikka viestinnässä käytetään yhä enemmän sähköistä muotoa, myös käsin kirjoitettuja viestejä tullaan jossakin määrin aina käyttämään, hän perustelee.

— 12:sta oppilassukupolven oikeudet voivat vaarantua kaikilla elämänalueilla sekä viranomaisissa että yksityisten välisissä suhteissa.

Oikeusasiamiehen mielestä kaikilla hallinnanaloilla olisikin harkittava toimenpiteitä, ettei kenenkään oikeuksia loukata siksi että heille opetetut käsikirjoituksen kirjain- ja numeromerkit sekoittuvat helposti.

Anniina Meuronen