A-klinikkasäätiölle laaduntunnustus — vahvuuksina asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen työ

16.1.2016 16:41

A-klinikkasäätiön laatujärjestelmälle on myönnetty Social and Health Quality Service -laaduntunnustus.

Useita vuosia kestäneessä hankkeessa A-klinikkasäätiön palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja ­vaikuttavuus auditoitiin ja organisaatioon rakennettiin kattava laatujärjestelmä.

Auditoijat nimesivät A-klinikkasäätiön vahvuuksiksi muun muassa aidon asiakaslähtöisyyden, sillä sen asiakkaat ovat mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Paljon kiitosta saivat myös henkilöstön asenne ja moniammatillinen työote.

— Vaikka päihteiden ongelmakäyttäjät ovat palvelujemme keskiössä, kyky uudistua organisaationa ja vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin on välttämätöntä, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen.

A-klinikkasäätiö on laajentanut osaamistaan myös alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöhön.

Labquality Oy:n Qualification-palvelun myöntämä laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa 21.12.2018 saakka.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma on käytössä yli 200:ssa julkisessa ja yksityisessä sote-alan organisaatiossa.

Kanerva Jalarvo