Kouvolalaiselle Pentti Harjulle Oppikirjailijapalkinto

30.1.2016 12:17

Kouvolalainen Pentti Harju on saanut Oppikirjailijapalkinnon Suomen tietokirjailijat ry:ltä. Palkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta.

Harju on pitkän linjan putkimies, ammattikoulun opettaja ja tietokirjailija. Hänen kirjoittamansa oppikirjat kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet perustuksesta katolle ja opettavat tekemisen viemäröinnistä kiinteistöautomaatioihin.

Harjun ensimmäinen oppikirja on vuonna 1994 ilmestynyt LVI-tekniikan perusteet ja uusin viime vuonna ilmestynyt Talotekniikan perusteet 1.

Palkinnon perusteluissa oppikirjoja luonnehditaan perusteellisiksi ja selkeästi kuvitetuiksi. Kirjoja käytetään erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta myös ammattikorkeakouluissa ja aikuisopetuksessa. Myös alan ammattilaiset käyttävät niitä. Harju uudistaa kirjojaan säännöllisesti.

Muut palkinnon saajat ovat filosofian tohtori, akatemiatutkija Juha Herkman, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun apulaisrehtori ja venäjän kielen opettaja Marja Jegorenkov, matematiikan professori emeritus Jorma Merikoski ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Heleena Puolitaival.

Kimmo Puhakka