Kommentti: Voivatko kuntapoliitikot luottaa Kouvolan viranhaltijoihin?

17.2.2016 14:00

Kouvola maksoi viime vuonna 6,8 miljoonaa euroa Kelalle. Niin sanottua Kela-sakkoa peritään pitkään työttöminä olleista.

Osa sakkolistalla olevista kuuluisi työttömyyskortistosta eläkkeelle. Sakkomaksuja voitaisiin leikata, jos näitä henkilöitä autettaisiin hakemaan eläkettä.

Aikuisväestön palvelupäällikön Minna Laakson mukaan kaupungin aikuissosiaalityölle ei ole esitetty mitään valmista mallia, jonka avulla pitkäaikaistyöttömistä voitaisiin seuloa eläkkeeseen oikeutetut.

Kouvolan työvoiman palvelukeskuksen TYP:in entinen johtaja Sirpa Ylätalo ei ole Laakson kanssa samaa mieltä. Ylätalo sanoo esitelleensä viime vuonna eläkeselvittelymallin silloiselle kaupungin työllistämisen edistämisen palveluvastaavalle Lisa Forssille.

TYP:istä vahvistetaan, että Ylätalon esittelemän mallin pohjalta puhuttiin eläkeselvitysten aloittamisesta kahden kaupungin sosiaalityöntekijän kanssa. Selvityksiä ei kuitenkaan aloitettu.

Näyttäisi siltä, että Forss sivuutti Ylätalon ehdotuksen.

Eläkeselvitykset aloitettiin helmikuussa. Laakso sanoo antaneensa alkuvuodesta 2015 arjen tuen ja työllistämisen edistämisen palveluvastaaville tehtäväksi kehitellä Kouvolaan soveltuvaa eläkeselvittelymallia.

Ulkopuolisen on mahdotonta ottaa tilanteeseen kantaa, koska siinä on yhden sana toisen sanaa vastaan.

Viranhaltijoiden valmistelusta riippuvaisten kuntapoliitikkojen on kuitenkin jollakin perusteella valittava, ketä he uskovat.

Oleellinen kysymys on, voivatko kuntapoliitikot luottaa viranhaltijoihin?

On erittäin huolestuttavaa, jos TYP:in johtajana toiminut Ylätalo todella on esitellyt keinoja sakkomaksujen leikkaamiseksi, eikä niitä syystä tai toisesta ole otettu huomioon. Kyse on kaupungin ja asukkaiden rahoista, eikä todellakaan mistään pikkuhiluista vaan lähes seitsemästä miljoonasta eurosta.

Pinja Valkonen