Lautakunnan varapuheenjohtaja: Kouvolan Kela-sakkoasia on loppuun käsitelty — lautakunta hyväksyi eläkeselvittelymenot

18.2.2016 14:06

Aikuisväestön lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että kaupunki hankkii eläkeselvittelyn tueksi tarvittaessa ostopalveluna työ- ja toimintakykyarvioita ja työterveyshuollon lääkärin lausuntoja. Ostopalveluihin on arvioitu kuluva 20 000 euroa. Hankinnat ylittävät sosiaalityön vuoden 2016 talousarvioon varatut asiakaspalveluostot.

Lisäksi lautakunta hyväksyi keskiviikkoisessa kokouksessaan sille annetun selvityksen lausunnoksi Kelalle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista niin sanotuista Kela-sakoista. Kouvola maksoi Kela-sakkoa viime vuonna 6,8 miljoonaa euroa.

Kouvolan aloitti eläkeselvittelyt helmikuun alussa. Aikuisväestön palvelupäällikön Minna Laakson allekirjoittaman selosteen mukaan vuoden 2016 alussa Kouvolan TE-toimistossa oli asiakkaana 86 työtöntä työnhakijaa, jotka ovat iältään 58-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Pitkäaikaistyötön voi hakea varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Kyseiseen eläkehakemukseen ei tarvita lääkärin lausuntoa.

Lautakunnan varapuheenjohtajan Matti Norpan (sit.) mukaan Kela-sakoista on aiemmin keskusteltu lautakunnan kokouksissa, mutta tällä kertaa päätös ei vaatinut keskusteluja.

— Asia on tältä osin loppuun käsitelty.

Satumiia Masalin