Kouvola ei korvaa lääkejakelumaksuja

23.2.2016 20:17

Kouvola otti tiukan linjan lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevassa jupakassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi heinäkuussa 2015 kaupungin korvaamaan iäkkäälle kotihoidon asiakkaalle 530 euroa. Oikeuden mukaan asiakkaalta oli peritty vuosina 2012—2014 turhaan kaupungin kontolle kuuluneita lääkejakelumaksuja.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä teki viime lokakuussa valtuustoaloitteen, jossa se vaati virheellisesti laskutettujen rahojen korvaamista myös muille kyseisinä vuosina koneellista lääkejakelua käyttäneille. Lääkejakelun piirissä oli tuolloin noin 850 asiakasta.

Kouvolan ikäihmisten lautakunta päätti tammikuussa, ettei kaupunki oma-aloitteisesti korvaa maksuja. Lautakunnan mukaan perustetta korvaamiselle ei ole, koska maaliskuuhun 2013 saakka annosjakelun kustannusten jakaantuminen oli valtakunnallisesti päättäjille ja virkamiehille epäselvä asia.

Vasta eduskunnan oikeusasiamiehen linjaus 7. maaliskuuta 2013 antoi kunnille ohjeen, kuinka lakia tuli tulkita. Tämän jälkeen Kouvola otti lääkejakelun kustannukset huomioon alentamalla asiakasmaksuja.

Hallinto-oikeuden käsittelemässä jutussa oikeus katsoi, ettei kumpikaan selitys vapauta kaupunkia korvausvastuusta.

Lautakunta ei antanut hallinto-oikeuden päätökselle arvoa, vaan nojasi Kuntaliiton lakimiesten näkemyksiin. Lautakunnan kokouspöytäkirjassa kerrotaan, että lakimies Jean-Tibor IsoMaunon mukaan hallinto-oikeuden päätös on kannanotto yksittäiseen asiaan — ei kaupunkia velvoittava ennakkopäätös.

Johtava lakimies Sami Uotinen puolestaan toteaa pöytäkirjan mukaan, että lautakunnan hyväksymä päätösehdotus on Kuntaliiton linjausten mukainen.

Viime vuonna Kouvolan kaupungille tehtiin kaikkiaan viisi oikaisuvaatimusta koneellisen lääkkeiden annosjakelun korvauksista.

Lautakunta käsitteli vaatimuksia tiistaisessa kokouksessaan. Ikääntyneiden palvelujen johtajan Arja Kummun mukaan kaikki vaatimukset liittyivät asiakkailta perittyihin maksuihin.

Tarkemmin hän ei ottanut vaatimuksiin kantaa. Kummun mukaan yksittäisten asiakkaiden oikaisuvaatimukset eivät ole julkisia asioita.

Lääkkeet jaetaan pusseissa

Koneellinen lääkejakelu otettiin käyttöön tammikuusta 2012 alkaen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille.

Vaikka maksuista on kiistelty, itse palvelu on saanut kiitosta.

Lääkäri ja farmaseutti lähettävät henkilökohtaiset lääkelistat annostelukeskukseen.

Asiakas saa lääkkeet annospusseissa.

Pusseihin on kirjoitettu tarkasti, minä päivänä ja mihin aikaan lääkkeet on otettava.

Aapo Mentula