Kaksi mökkiä pakkolunastetaan Vekaranjärvellä — meluntorjuntaan meni yli 2,3 miljoonaa euroa

26.11.2016 8:00

Puolustusministeriö hakee lunastuslupaa ampumaradan melualueelle jääville mökeille. Neuvotteluiden kariutuminen johti poikkeukselliseen menettelyyn.

Karjalan prikaatin ampumaradan melualueella Vekaranjärvellä sijaitsevan kahden kiinteistön omistajat eivät anna periksi. Mökkien omistajat antoivat rukkaset puolustusvoimien ostotarjouksille.

— Niin siinä valitettavasti kävi. Tämä on erittäin harmillista ja harvinaista. Vekaranjärvellä käynnistetty pakkolunastus on ainutlaatuinen, yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Matias Warsta puolustusministeriöstä sanoo.

Puolustusvoimille pakkolunastus on kiusallinen toimi.

— Kaikin keinoin pyrimme löytämään vapaaehtoisuuteen perustuvan ratkaisun, mutta ratkaisua ei löytynyt. Tämä on ensimmäinen kerta, että melumääräykset ovat niin ankarat, ettemme voineet tätä millään teknillisillä toimenpiteillä välttää.

Yhdeksän Vekaranjärvellä sijaitsevaa mökkiä jäi lopulta ampumaradan melualueelle. Niiden pihoilla melutaso nousi yli 65 desibelin. Vaasan hallinto-oikeus velvoitti keväällä 2013 Karjalan prikaatia vähentämään melutason alle 65 desibelin.

Puolustusvoimat kertoo investoineensa runsaat 2,3 miljoonaa euroa meluntorjuntaa suitsineisiin rakenteisiin.

— Ampumaradan melualueella olevien mökkien lukumäärää saatiin vähennettyä 12 kiinteistöllä. Meluntorjuntatoimenteiden jälkeen alueelle jääneistä yhdeksästä mökistä seitsemän saatiin hankittua vapaaehtoisilla kaupoilla. Nämä kaksi ovat nyt lunastusmenettelyssä.

Kymenlaakson OP-Kiinteistökeskuksen suorittamaan arvioon perustuen mökkien käyvät kauppahinnat olisivat 130 000 ja 80 000 euroa. Lopullisen korvaustason määrittelee lunastustoimikunta. Mökit on tarkoitus lunastaa Metsähallituksen hallintaan ja puolustusvoimien käyttöön.

Ampumisen melu oli liian luja yhdeksällä mökillä

Etelä-Suomeen AVI myönsi 11.2.2011 ympäristöluvan Vekaranjärven ampumaradan toiminnalle.

Vaasan hallinto-oikeus velvoitti 27.3.2013 vähentämään ampumaradan toiminnasta aiheutuvaa melua.

Melurajaksi mökkien pihoilla asetettiin 65 dB 1.1.2016 alkaen.

Yhdeksän mökin pihalla melu ylitti raja-arvon.

Karjalan prikaati kertoi mökkiläisille 8.10.2014 järjestämässä tiedotustilaisuudessa Metsähallituksen tekevän näiden mökkien omistajille osto- tai maanvaihtotarjouksen.

Heinäkuun 16. päivänä vuonna 2015 prikaati kertoi, että ne mökit lunastetaan, joiden kanssa ei ole päästy sopimukseen. Vapaaehtoinen kauppa oli edelleen mahdollinen.

Puolustusministeriö ilmoitti 27.5.2016 Metsähallitukselle ja puolustusvoimille lunastusmenettelyn julkistamisesta.

Ministeriö julkaisi kuulutuksen 25.10.2016 kahden mökin lunastusmenettelyn käynnistämisestä.

Puolustusministeriön asiakirjat.

Kyösti Suolanen