Feministisesta puolueesta Suomen 15. rekisteröity puolue

11.1.2017 10:33

Feministinen puolue merkitty puoluerekisteriin, tiedottaa oikeusministeriö. Sen ylläpitämässä puoluerekisterissä on tämän lisäyksen jälkeen 15 puoluetta.

Feministinen puolue kertoo verkkosivuillaan nostavansa syrjimättömyyden periaatteen politiikan keskiöön.

— Feministisen politiikan tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa täysi potentiaalinsa yhdenvertaisena muiden kanssa, riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta, sukupuoli-identiteetistä, iästä tai kansalaisuudesta, verkkosivuilla kerrotaan.

Leena Sallinen