Kouvolalainen viranhaltija ei palkannut lyhytkasvuista työnhakijaa — syyttäjä vaatii tuomiota työsyrjinnästä

11.1.2017 16:43

Kouvolan kaupungin ylemmän keskiportaan viranhaltijaa syytetään Kymenlaakson käräjäoikeudessa työsyrjinnästä. Kihlakunnansyyttäjä Hanna Riivarin mukaan viranhaltija sivuutti lyhytkasvuisen työnhakijan työnhaussa ilman kunnon perusteita.

Syyttäjä vaatii viranhaltijalle 30 päiväsakon rangaistusta. Tuomio asiassa annetaan 24. tammikuuta.

Epäilty rikos tapahtui tammikuussa 2015. Tarjolla ollut työ liittyi arkiston järjestelyyn.

Kaupunki kutsui työnhakijan haastatteluun, mutta tehtävään valittiin häntä kokemattomampi henkilö. Viranhaltija perusteli päätöstä sillä, ettei lyhytkasvuinen hakija selviäisi työstä fyysisesti.

Syyttäjän mukaan hakija olisikin mahdollisesti joutunut käyttämään ylimääräisiä apuvälineitä työssään. Hän olisi saattanut tarvita esimerkiksi ylimääräistä porrasta mappeja hakiessaan.

Työnhaussa ei kuitenkaan päästy niin pitkälle, että apuvälineiden tarvetta oltaisiin mietitty. Viranhaltija ei selvittänyt työnhakijan kykyä selvitä työstään muuten kuin omana arvionaan. Hakijalta itseltään ei kysytty asiasta.

Oikeuden tehtäväksi jää punnita, onko viranhaltijalla ollut painava ja hyväksyttävä syy perustella työhakemuksen hylkäystä lyhytkasvuisuudella.

Lyhytkasvuiset ry:n puheenjohtajan Sanna Leppäjoen tiedossa on muutama vastaavankaltainen tapaus koko maasta. Hänen mukaansa lyhytkasvuisia ja esimerkiksi liikuntarajoitteisia voidaan syrjiä työnhaussa, jos kykyä työssä suoriutumiseen ei arvioida puolueettomasti.

— Tiedän tapauksia, joissa henkilöt ovat olleet jopa määräaikaisessa työsuhteessa, mutta vakituista paikkaa ei ole annettu lyhytkasvuisuuteen vedoten. Joskus fysiikka voi asettaa todellisia rajoituksia, mutta työnantaja ei voi määritellä tällaista asiaa yksipuolisesti.

Leppäjoki huomauttaa, että työnhakija harvoin pyrkii sellaiseen tehtävään, jota hän ei koe pystyvänsä hoitamaan.

— Lisäksi työpaikoissa on koeaika. Se on erittäin ikävää, jos suoraan ajatellaan, ettei lyhytkasvuinen pysty suoriutumaan työstä.

Aapo Mentula