Kommunikaation puute ja eroaikeet työllistävät Kouvolan pariterapeutteja

28.1.2017 15:46
Kuva: Silja Tenhunen

Kouvolan seurakunnan perheneuvonnan suosio on pysynyt tasaisena vuosien ajan. Maksuton perheneuvonta on avointa kaikille kouvolalaisille. Seurakunnan järjestämään toimintaan osallistuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista tai avioliittoa.

Seurakunnan perheneuvontaan pariskuntia ajaa vuorovaikutusongelmat sekä eroon liittyvät pohdinnat. Perheneuvonnan johtajan Sirkka Laine-Haimin mukaan asiat saattavat riitautua kotona pisteeseen, jossa niistä ei enää päästä eteenpäin puhumalla.

Toinen nykypäivän ongelma on sosiaalinen media, joka vie parisuhteen yhteistä aikaa. Samoin pariskuntien aikataulut saattavat olla niin hektisiä, ettei kohtaamiseen enää löydy aikaa.

Laine-Haimin mukaan kolmas osapuoli toimii yleensä pattitilanteen laukaisijana. Keskustelu muuttuu toisenlaiseksi.

Kouvolan kaupungin perheneuvola on tarjoaa ilmaista pariterapiaa. Perheneuvolan johtajan, psykologi Irina Rintakumpu-Pyörretin mukaan tarve pariterapialle on pysyt tasaisena vuosien ajan.

— Pariterapia on suosittua. Kiireettömissä tapauksissa aikaa saa jonottaa tällä hetkellä vähintään kuukauden, Rintakumpu-Pyörret kertoo.

Rintakumpu-Pyöttin mukaan perheneuvolan parisuhdeneuvonnassa joudutaan usein käsittelemään tilanteita, joissa pariskunnan toinen puoli on päätynyt eroon. Lisäksi lukkiutuneet riitatilanteet saavat pariskunnat hakemaan apua.

— Toivoisin, että palvelu olisi niin hyvin tunnettu, että tänne osattaisiin hakeutua hädän hetkellä.

Niko Kaartinen