Pk-yritysten kasvuhalut elpyivät Kymenlaaksossa

13.2.2017 15:04

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvuhalut ja -odotukset ovat elpyneet Kymenlaaksossa. Viidennes maakunnan yrityksistä arvio henkilökunnan Pk-yritysbarometrissa henkilökuntansa kasvavan vuoden aikana.

Lähes puolet alueen yrityksistä on voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan hakevia.

— Nyt on tärkeää löytää suhdanneodotuksiin ja lisääntyneeseen kasvuhakuisuuteen sellaisia kannusteita, jotka rohkaisevat yrityksiä kehittämään ja kansainvälistymään, investoimaan ja työllistämään. Rahoituksen saatavuudella ja joustavilla työllistämisratkaisuilla on tässä keskeinen rooli, Kymen yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Moberg sanoo.

Barometrissa kymenlaaksolaisyritykset nimesivät kasvun keinoiksi henkilöstön koulutuksen ja investoinnit, joihin tosin suhtaudutaan varauksellisesti.

Työllistämisen esteenä Kymenlaaksossa on keskiarvoa useimmiten osaavan työvoiman saanti. Puolet vastaajista katsoo työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua.

Pk-yritysbarometrin toteuttivat Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Seppo Häkkinen