Kouvolan metsiä on suojeltu 3 miljoonalla — tavallinen suojeluala noin 10 hehtaaria

17.2.2017 11:50
Kuva: Jani Sourander
Vuonna 2014 suojeltua metsää Riihisaaressa Halla-Sippolassa. Nyt samalla alueella liitetään Metso-ohjelmaan uusia alueita.
Vuonna 2014 suojeltua metsää Riihisaaressa Halla-Sippolassa. Nyt samalla alueella liitetään Metso-ohjelmaan uusia alueita.

UPM ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottivat torstaina, että Halla-Sippolan tilan alueella liitetään 49 hehtaaria metsää Metso-suojeluohjelmaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvan Metson kautta on suojeltu Kouvolassa nyt 599 hehtaaria metsää.

Koko Kaakkois-Suomessa suojeltuja hehtaareja on vajaat 3 100. Viime vuonna määrä kasvoi 376 hehtaarilla.

Suojelusta maksetaan korvaus. Kouvolan alueella korvauksia on vuodesta 2008 lähtien maksettu maanomistajille yhteensä noin 3 miljoonaa euroa.

49 hehtaaria on kerralla suojeltavaksi alueeksi suuri.

— Yksityiset metsänomistajat ovat suurin Metsoon metsää tarjoava ryhmä. Suojeltavien alueiden keskikoko on 10 hehtaarin paikkeilla, kertoo metsätalousinsinööri Pekka Jokinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tämän vuoden rahoitusta ei ole vielä lyöty lukkoon.

— Kaakkois-Suomi on ympäristöministeriön suunnitelmissa Metso-painopistealuetta, joten on odotettavissa, että rahoitus säilyy hyvänä. Tähän mennessä tarjottuihin metsäkohteisiin rahoitus on riittänyt, Jokinen sanoo.

ELY-keskusten hallinnoima Metso-ohjelma tähtää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden vaalimiseen ja säilyttämiseen. Ohjelma on käynnistetty vuonna 2008.

Uudet Halla-Sippolassa suojeltavat alueet

25 hehtaaria Haukkasuon länsipuolella Riihisaaressa: lahopuustoista kangasmetsää, lehtoa ja puustoista suota.

13 hehtaaria Haukkasuon eteläpuolella: rehevää turvekangasta.

10 hehtaaria Hangassuon lounaispuolella: rehevää korpea.

1 hehtaari Hangassuon lounaispuolella: lehtokorpea, jossa runsaasti haapaa.

Tapani Olkku