Uuden matkakeskuksen bussiterminaalin paikka voi vaihtua — kaavaehdotus uudelleen nähtäville

23.2.2017 11:28
Kuva: Katja Juurikko
Kaukoliikenteen linja-autoterminaalin paikka tulee vaihtumaan, mutta uutta sijaintia ei ole vielä lyöty lukkoon.
Kaukoliikenteen linja-autoterminaalin paikka tulee vaihtumaan, mutta uutta sijaintia ei ole vielä lyöty lukkoon.

Matkakeskuksen kaavamuutos on tarkentunut sitä mukaa, kun alueen suunnittelu on edennyt.

Matkakeskuksen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on tarkoitus laittaa uudelleen nähtäville teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen 1.3.2017.

Tammi—helmikuussa nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia palautteen ja hankkeen suunnittelun tarkentumisen myötä.

Muutoksia on tehty radan pohjoispuolelle muun muassa rakennusten maksimikerroskorkeuksiin ja suojelumerkintöjen rajauksiin.

Lisäksi uuden kaavaehdotuksen mukaan linja-autoterminaalin voi sijoittaa myös asemarakennuksen länsipuolelle keskustatoimintojen korttelialueelle.

Aiemmin terminaalia oli mietitty alueen Halkotorin puoleiseen päähän kauemmas rautatieasemasta. Linja-autoliitto kritisoi aiempaa suunnitelmaa voimakkaasti.

Päivitetty kaavaehdotus ja muu suunnitteluun liittyvä materiaali tulevat nähtäville maaliskuun aikana osoitteeseen www.kouvola.fi/matkakeskus.

Kaavaehdotus vaatii teknisen lautakunnan hyväksynnän. Suunnitelmiin voi tutustua myös Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros).

Kaavamuutoksella nykyistä matkakeskusrakennusta on mahdollista laajentaa. Paikalle suunnitellaan matka- ja tapahtumakeskusta, johon tulisi muun muassa liike- ja toimistotiloja, hotelli ja monitoimiareena.

Joonas Heinonen