Missä ovat Kouvolan keskusta-alueen säilyttämisen arvoiset metsät? Kaupunki kysyy asukkailta

20.3.2017 22:03
Kuva: Harri Teitto
Yksi kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista sijaitsee Niivermäessä.
Yksi kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista sijaitsee Niivermäessä.

Kouvolan kaupunki kartoittaa asukkaiden mielipiteitä keskusta-alueen säilyttämisen arvoisista metsistä.

Maanantaina avatussa verkkokyselyssä tiedustellaan muun muassa parhaita ulkoilureittejä, kaupungin suojelualueiden tuntemusta ja näkemyksiä maa-alueiden hoidosta.

Kysely on avoinna 30. huhtikuuta asti. Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään keskusta-alueelle tehtävän metsäsuunnitelman laatimisessa.

Metsäsuunnitelma on kaupungin omistamien keskusta-alueen metsien hoitotoimenpiteiden kokonaissuunnitelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Suunniteltavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 900 hehtaaria. Kaikkiaan kaupungilla on talous- ja taajamametsiä yhteensä noin 3900 hehtaaria.

Suunnittelun perustana on vuonna 2013 hyväksytty kaupungin Taajamametsien hoitoperiaatteet. Periaatteissa on sitouduttu hoitamaan metsiä niin, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia ja hakkuut tehdään vain kasvatushakkuina.

Luonnos metsäsuunnitelmasta tulee nähtäville loppuvuodesta 2017. Tuolloin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ehdotuksen mukaisiin käsiteltäviin alueisiin.

Kimmo Puhakka