Kouvola alkaa pohtia sote-pilottia

12.5.2017 7:00 | Päivitetty: 12.5.2017 7:46

Soten valinnanvapauden pilottimaakunta on Kouvolassa pöydällä ensimmäistä kertaa tänään perjantaina.

Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu kertoo, että ohjelmassa on ensimmäinen alustava palaveri. Kouvolalla ei ole siis vielä kantaa pilottiin lähtemisestä.

Kumpu kuitenkin linjaa, että periaatteessa pilotointiin suhtaudutaan myönteisesti. Valtio osallistuu pilotointiin muun muassa valtionavustuksella ja tietojärjestelmien rakentamisella.

Kuntalehden kyselyssä vain Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa oltiin valmiita lähtemään pilottiin.

Kymenlaakson sote-uudistuksen projektityöryhmän puheenjohtaja Jorma Haapanen totesi torstain Kymen Sanomissa, että pilottimaakuntana toimiminen mahdollistaisi hallitumman etenemisen kohti valinnanvapautta.

— Se olisi hyvä asia henkilöstönkin kannalta. Mukaan lähtisivät ensin avoterveydenhuolto ja hammashuolto, Haapanen sanoi.

Haapasen mukaan pilottimaakunnat voivat odottaa vahvaa tukea Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Jotta Kymenlaakso pääsisi pilottimaakunnaksi, väestöpohjasta 80 prosenttia täytyy olla asian takana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kouvolan lisäksi Kotkan ja Haminan täytyy olla mukana.

Arja Kumpu sanoo, että asia valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

— Hallituksen päätös menee kesäkuun puolelle.

Janne Rönkkö