Huostaanottojen määrä on laskenut Kouvolassa rajusti

18.5.2017 15:48

Huostaanotettujen lasten määrä on laskenut Kouvolassa merkittävästi. Vuonna 2015 Kouvolassa otettiin huostaan 33 lasta. Vuonna 2016 huostaanottoja oli enää vain 14. Kehitys on jatkunut samansuuntaisena myös kuluvana vuonna.

Lisäksi sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt.

Huostaanottojen määrän väheneminen johtuu Kouvolan kaupungin satsauksesta lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Huostaanottojen väheneminen on myös synnyttänyt 950 000 euron säästöt, jotka on ohjattu varhaisen vaiheen sosiaalityöhön sekä avohuollon tukitoimiin.

Kouvola muutti lastensuojelun organisaatiota vuonna 2016, jolloin painopistettä siirrettiin varhaisen tuen palveluihin ja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Toimilla autetaan perheitä ennen heidän ajautumistaan lastensuojelun asiakkaiksi. Uudistus keskitti lapsiperheiden tukipalvelut kotiin vietävien palveluiden yksikköön.

Yksi huostaanotto aiheuttaa lastenhoidolle 80 000 euron kulut vuosittain. Lastensuojelun perhetyön toimia on keskitetty Kouvolassa omaksi tuotannoksi, joka on tuonut kaupungille kustannussäästöjä.