Kouvola tuplaa kuntouttavasta työtoiminnasta maksamansa maksut, kokonaiskulut eivät nouse

18.5.2017 9:00

Kouvolan kaupunki yrittää kaksinkertaistaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrän. Nykyisin heitä on noin 400, tavoitteena on 800. Tavoitetta edistetään muun muassa tarjoamalla kannustinpalkkioita työllistämistä edistäville tahoille.

Lisäksi kaupunki lähes kaksinkertaistaa työtoiminnan järjestäjille maksamansa maksun. Nykyisin se on 10,09 euroa asiakasta kohti päivässä, aikuisväestön keskiviikkoisella päätöksellä summa nostetaan 20 euroon.

Valtio korvaa kunnille tuon 10,09 euroa päivässä.

Kokonaiskustannusten ei pitäisi nousta, sillä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat vastaavasti pienentävät kaupungille tulevaa työmarkkinatuen laskua.

Kannustinpalkkiota maksettaisiin työhallinnolle, aikuissosiaalityölle ja työllistymistä edistävälle monialapalvelulle TYP:lle. Kannustinpalkkio olisi 1 000 euroa jokaista kymmentä asiakasta kohti.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä. Jaksot ovat 3—24 kuukauden pituisia.

Asiakasmäärän tuplaus on tavoitteena ensi vuoden loppuun mennessä.

Kokeilun tuloksia tarkastellaan kuluvan vuoden lopussa.

Tapani Olkku