Kaakkois-Suomeen 2 802 hirven kaatolupaa

13.7.2017 15:21
Kuva: kai skyttä
Hirvenmetsästyskausi alkaa tänä vuonna 14. lokakuuta.
Hirvenmetsästyskausi alkaa tänä vuonna 14. lokakuuta.

Kaakkois-Suomeen on myönnetty lokakuussa alkavalle metsästyskaudelle 2 802 hirven pyyntilupaa. Lupamäärä on noin 15 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Se johtuu hirvikannan kasvusta monilla alueilla, tiedottaa Kaakkois-Suomen riistakeskus.

Viime vuosina luvista on käytetty enimmillään 90 prosenttia, joten saalis tullee olemaan yli 3 000 hirveä. Yhdellä luvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Metsästyksen jälkeinen tiheystavoite on 2,5—3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Viime vuonna Kaakkois-Suomessa metsästettiin 2 800 hirveä.

Hirvenmetsästys alkaa tänä vuonna 14. lokakuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

Valkohäntäpeuran pyyntiin on myönnetty jopa 530 pyyntilupaa, sillä sen kanta on alueella kasvussa. Viime metsästyskauden aikana pyyntilupia oli 338 ja saaliiksi saatiin 253 valkohäntäpeuraa, mikä on suurin vuotuinen määrä tähän mennessä Kaakkois-Suomessa. Valkohäntäpeuran metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina ja jatkuu 31. tammikuuta saakka.

Myös metsäkauriskanta on Kaakkois-Suomessa kasvussa. Sen pyyntiin ei tarvita pyyntilupaa. Metsäkauriin metsästys alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31 tammikuuta. Viime metsästyskaudella metsästettiin 300 metsäkaurista, mikä on uusi saalisennätys alueella.

Minna Mäkinen