Kymi Ringin ympäristölupa lainvoimaiseksi

14.7.2017 10:28
Kuva: Lukas Pearsall
Kymi Ringin alue kuvattuna kesäkuussa.
Kymi Ringin alue kuvattuna kesäkuussa.

Iittiin rakenteilla olevan Kymi Ringin moottoriradan ympäristölupapäätös on lainvoimainen.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kouvolan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä tehdyt valitukset 12. kesäkuuta. Asian muutoksenhakuaika päättyi keskiviikkona.

Meluhaittojen rajoittamista koskevien lupamääräysten on todettu olevan riittäviä ja Kymi Ringin melunseurannan asianmukaista.

Valituksen taustalla oli joukko yksityishenkilöitä. Hallinto-oikeuden mukaan heidän kiinteistönsä ovat riittävän kaukana Kymi Ringin alueesta.

Yhden valittajan osalta hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Hänen vapaa-ajanasuntonsa on neljän kilometrin päässä moottoriradasta, eikä enimmäismelutaso voi oikeuden mielestä ylittyä edes autokilpailujen aikana.

Kimmo Puhakka