Kouvolan kaduilla alkaa iso mylläys — keskustan katuremontit kestävät pari vuotta

8.9.2017 18:00 | Päivitetty: 8.9.2017 22:24
Kuva: Moises Garibay
Kaukoliikenteen bussien uusi terminaali on suunniteltu vanhan virastotalon ja rautatieaseman välissä olevalle alueelle. Paikalla on nykyisin pysäköintialue.
Kaukoliikenteen bussien uusi terminaali on suunniteltu vanhan virastotalon ja rautatieaseman välissä olevalle alueelle. Paikalla on nykyisin pysäköintialue.

Isot katuremontit muuttavat ajosuuntia Kouvolan keskustassa. Kaiken kaikkiaan katuremontit kestävät parisen vuotta.

Rakennustyöt liittyvät Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelmiin. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä keskustassa ovat Hallituskadun ja Salpausselänkadun itä-länsi-suuntaiset pääväylät ja niiden välissä kävelypainotteinen ydinkeskusta.

Tarkoitus on kehittää jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta. Samalla varmistetaan autoliikenteen sujuvuus.

Tekninen lautakunta käsittelee katusuunnitelmaa seuraavan kerran kokouksessaan 12. syyskuuta.

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.
Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Kaksi uutta kiertoliittymää

Hallituskadun ja Kauppamiehenkadun sekä Kouvolankadun ja Liikemiehenkadun muuttaminen kaksisuuntaisiksi alkaa kevättalven aikana. Sekä Halkotorin kulmalle että Hallituskadun ja Valtakujan risteykseen rakennetaan kiertoliittymät.

Halkotorin kiertoliittymään rakennetaan haara myös tulevalle matkakeskuksen monitoimihallille ja sen paikoitusalueelle. Kivimiehenkatu suljetaan autoliikenteeltä ja Päätekatu muotoillaan uudelleen.

Kauppamiehenkadun ja Salpausselänkadun liittymään tulee liikennevalot.

Katujen muutostyöt siirtävät useita bussipysäkkejä. Esimerkiksi Hallituskadun lähiliikenteen bussipysäkit keskitetään kadun etelälaitaan.

Kouvolankadun ja Liikemiehenkadun kaksisuuntaistaminen tehdään jo aiemmin, jotta liikenne toimisi myös Hallituskadun rakennustöiden aikana. Katuosuus kunnostettiin edellisen kerran vuosina 2010—11, joten laajempia rakennustöitä ei nyt tarvita.

Uusien liikennemerkkien asentamisen jälkeen molempien katujen on tarkoitus olla kaksisuuntaisia ensi vuoden helmikuussa.

Lisää kevyen liikenteen väyliä

Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan Hallituskadun ja Kouvolankadun yhdistävälle Päätekadulle sekä Hallituskadulle virastotalon ja Tuulensuojan edustoille.

Samassa yhteydessä uusitaan suunnittelualueen kevyen liikenteen väyliä muutenkin. Valmista on tarkoitus olla vuoden 2019 huhtikuussa.

Kauppamiehenkadun ja Hallituskadun muutostyöt ulottuvat noin 1 100 metrin matkalle. Liittyvä liikenne Kivimiehenkadulta ja Asemakadulta katkaistaan.

Muutosten kustannusarvio on noin 4,05 miljoonaa euroa. Arvioon sisältyvät sekä suunnittelu- että rakentamisen kustannukset.

Muutostöiden yhteydessä Kouvolan Vesi Oy uusii ja saneeraa vesihuollon runkolinjoja suunnittelualueella.

Uusi linja-autoterminaali on suunniteltu rakennettavaksi matkakeskuksen ja virastotalon väliin. Liityntäpysäköintialue rakennetaan Kiskokadun varteen radan eteläpuolelle.

Väliaikainen bussiterminaali tulee Halkotorin reunalla olevan paikoitusalueen kohdalle. Yksityisautoille järjestetään paikoitustilaa Halkotorinkadun ja radan väliselle alueelle

Matkakeskukselle etsitään yhä hotellioperaattoria

Kouvolan kaupunki valmistautuu matkakeskuksen kehittämiseen ja monitoimiareenan rakentamiseen yhteistyössä jatke Oy:n kanssa. Jatke puolestaan etsii yhä hotellioperaattoria matkakeskuksen yhteyteen ja jatkaa monitoimiareenan suunnittelua.

Jatke Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Eloranta kertoi Kouvolan Sanomille kesäkuussa, että yhtiö päättää matka- ja tapahtumakeskuksen rakentamisesta tämän vuoden loppuun mennessä. Aluejohtaja Jari Salonen vahvistaa, että matka- ja tapahtumakeskussuunnitelmat etenevät aikataulussaan.

Samassa yhteydessä kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoi ainakin kolmen hotellitoimijan olevan kiinnostuneita sijoittumisesta tulevaan keskukseen.

— Uskon vahvasti matkakeskushankkeen toteutumiseen, Toikka sanoo

Jatke Oy on urakoitsija, mutta se vastaa myös rahoittajien ja vuokralaisten löytämisestä matka- ja tapahtumakeskukseen.

Kaupunki osti rakentamiseen tarvittavat lisämaa-alueet ja laati alueelle asemakaavan. Jatke puolestaan laatii rakentamisalueen yleissuunnitelman ja luonnospiirustukset sekä kustannusarviot.

Mikäli Jatke päättää rakentamisen aloittamisesta, tavoitteena on saada alue valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Annamari Haimi