Kansainvälinen arviointi: Kaakkois-Suomen metsien hoito täyttää ympäristötavoitteet

9.9.2017 18:11 | Päivitetty: 9.9.2017 18:26
Kuva: Kimmo Seppälä
PEFC-metsäsertifioinnissa on mukana valtaosa Suomen metsistä ja metsänomistajista.
PEFC-metsäsertifioinnissa on mukana valtaosa Suomen metsistä ja metsänomistajista.

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon metsien hoito ja käyttö on arvioitu kestäväksi ja suomalaisten ympäristötavoitteiden mukaiseksi.

Kaakkois-Suomen alue sai jatkoa PEFC-ryhmäsertifikaatilleen. PEFC on kansainvälinen järjestelmä, jonka tarkoitus on edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Maastoarvioinnit teki kesäkuussa kansainvälinen yritys DNV GL. Tarkastuksissa löytyi seitsemän lievää puutetta, joita metsäalan yritykset ovat jo korjanneet.

Yksittäisiä puutteita oli muun muassa ojituksen vesiensuojelusuunnitelmassa ja kulotusten määrässä.

Kaakkois-Suomen alueella sertifioinnin piirissä on 1,4 miljoonaa metsähehtaaria. Mukana ovat lähes kaikki metsätalouden toimijat.

Suomen metsien sertifiointi alkoi parikymmentä vuotta sitten. Sertifiointi on osa ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään säilyttämään metsät elävinä hiilinieluina.

PEFC on lähinnä metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä, johon maa- ja metsätalousministeriön mukaan kuuluu 85 prosenttia Suomen talousmetsistä. Ympäristö- ja luontojärjestöistä juontava FSC-sertifikaatti on noin neljällä prosentilla talousmetsistä.

Kimmo Puhakka