Sastamalassa kaivataan vanhoja postiosoitteita

10.9.2017 10:30

Sastamala syntyi vuoden 2009 alussa, kun yhteen liittyivät Vammalan kaupunki sekä Mouhijärven ja Äetsän kunnat. Kaupunki perustettiin samalla tavalla kuin Kouvola, entiset kunnat lakkautettiin ja tilalle perustettiin yksi uusi kunta.

Sastamala on alueen vanha historiallinen nimi, joten se oli kaikkien oli helppo hyväksyä uuden kaupungin nimeksi.

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, joka silloin vielä ei ollut kaupunginjohtaja, pitää nimivalintaa hyvänä. Muitakin nimiä hänen mukaansa pohdittiin, mutta Sastamala valittiin nimeksi yksimielisesti.

— Eikä sitä ole sen jälkeen kritisoitu. Muutenkin kunta on minusta hitsautunut hyvin yhteen.

Vammala oli selvästi muita kuntia isompi, joten siitä tuli selkeästi uuden kunnan keskus.

Samalla kunnan nimen kanssa muutettiin kaikkien osoitteiden postitoimipaikaksi Sastamala. Tätä joidenkin kuntalaisten on ollut vaikea niellä. Sastamalan valtuustossa on tänä vuonna jätetty kaksi aloitetta, joissa esitetään, että postitoimipaikkojen vanhat nimet palautetaan käyttöön.

Aloitteiden mukaan käytäntö on aiheuttanut ongelmia ja sekaannusta postin kulkuun. Toisessa aloitteessa kannetaan huolta myös kaupunginosien ja muiden lähiyhteisöjen identiteettien katoamisesta pinta-alaltaan suuressa kaupungissa.

Laila Sairo