Kouvola korottamassa eläinlääkärin vastaanottomaksuja — peruskäynnin hinta kaksinkertaistuu

11.9.2017 18:00 | Päivitetty: 12.9.2017 11:19
Kuva: Lukas Pearsall
Kata Halosen Bella-koira pääsi Kouvolan vastaavan eläinlääkärin, kaupungineläinlääkäri Hanna-Mari Luukkosen hoidettavaksi.
Kata Halosen Bella-koira pääsi Kouvolan vastaavan eläinlääkärin, kaupungineläinlääkäri Hanna-Mari Luukkosen hoidettavaksi.

Kouvola aikoo korottaa kaupungineläinlääkäreiden vastaanoton vastaanottomaksuja. Niin sanotun peruskäynnin hinta nousee viidestä eurosta kymmeneen euroon. Myös röntgenin laitemaksu kaksinkertaistuu kymmenestä eurosta 20:een euroon eläintä kohden.

Klinikkamaksun suuruuden arvioimiseen käytettiin edellisten vuosien potilasmääriä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asiasta keskiviikkona.

Vastaanottomaksu on kolmiportainen. Jatkossa yhden eläimen rokotuksen klinikkamaksu on viisi euroa.

Aikaa vievien toimenpiteiden klinikkamaksu nousee 20:een euroon. Nykyisin se on 15 euroa. Aikaa vieviä ovat esimerkiksi leikkaukset ja hammashoito.

Käyntimaksu on korkeintaan 20 euroa, jos asiakas tuo useamman eläimen samalla kerralla. Poikkeuksena ovat aikaa vievät toimenpiteet. Niistä veloitetaan aina 20 euroa eläimeltä. Klinikkamaksujen päälle tulee eläinlääkärin toimenpidepalkkio.

Vastaanottomaksua ei peritä päivystysaikana, koska eläintenhoitaja työskentelee vain virka-aikana.

Kouvolan kaupungineläinlääkäreiden yhteisvastaanotto aloitti syksyllä 2015. Vastaanottomaksu otettiin samalla käyttöön.

Sen tarkoitus on kattaa vastaanottoavustajan palkkakulut. Korotuksen syynä on, ettei maksuilla ole saatu katettua kokonaan vastaanottoavustajan palkkakustannuksia.

Kouvolassa työskentelee seitsemän kaupungineläinlääkäriä Iitti mukaan lukien. Heistä kaksi on osa-aikaista.

Vuonna 2016 Kouvolan eläinlääkäreiden vastaanotolla kävi 6 606 pieneläintä. Viime vuonna eläinlääkärit tekivät 363 päivystyskäyntiä tiloilla. Vastaavasti vastaanotolla kävi päivystysaikaan 816 pieneläinpotilasta.

Kaupungin ympäristöjohtajan Hannu Frimanin mukaan kuluvan vuoden luvut ovat hyvin samansuuntaiset kuin vuonna 2016.

Lautakunnan hyväksyessä maksujen korotukset, tulevat ne voimaan päätöksen ollessa lainvoimainen. Jos asiasta ei tehdä oikaisuvaatimusta, päätös on lainvoimainen noin kolmen viikon kuluttua päätöksen teosta.

Juttua muokattu kello 11.19. Juttuun korjattu tietoja.

Satumiia Masalin